www.beskydy.cz - Historické zajímavosti - Moravskoslezské (centrální) Beskydy - Hrady, zámky a zříceniny - Paskov - BÝVALÝ ZÁMEK V PASKOVĚ

BÝVALÝ ZÁMEK V PASKOVĚ

Negarantovaná informace
Adresa:Nádražní č.p. 1, 739 21 Paskov
Telefon:+420 558 671 118 (obecní úřad)
Email:ou(zavináč)obec-paskov(tečka)cz
GPS:49°43'55,429"N, 18°17'36,109"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)

Zámek a zámecký park je dnes v poměrně zachovalém stavu, přesto by potřeboval rekonstrukci. Od obce je oddělen přízemním podlouhlým předzámčím s vysokou věží uprostřed. Na věži jsou i sluneční hodiny. V prostorách zámku byla Onkologická léčebna (radioterapeutická klinika).

Park, dnes Kirilovův na památku rodného bojovníka Rudé armády Vasilije A. Kirilova, padlého v boji o Paskov, má několik laviček a skýtá příjemné posezení v obklopení stromů. Park byl dříve panskou udržovanou zahradou.

HISTORIE

Barokní zámek byl postaven v letech 1640 - 1646 za Václava z Vrbna patrně na místě původní tvrze, o které se dozvídáme ze zpráv o jejím obležení v roce 1484.

Po smrti Václava se stal dědicem jeho syn (teprve patnáctiletý) Jan František z Vrbna. Vrbnům se však Paskov asi moc nezamlouval, a proto došlo v r. 1690 k prodeji panství se vším příslušenstvím za 63 000 zl. Novým držitelem Paskova se stal Bedřich (Frydrych) hrabě z Oppersdorfu, svobodný pán na Dubu a Frydštejně a pán na Hodoníně. Oppersdorfové byli stará slezská šlechtická rodina, jejíž moravská větev se na Moravě zakoupila panstvím Bouzov u Litovle. Když Bedřich 1699 zemřel, ustanovil svým testamentem dědici svého majetku stejným dílem oba své syny - František Josef zdědil tedy panství v Paskově a dům v Olomouci. Významným činem Františka Josefa bylo rovněž založení blízké vesnice Oppersdorf v r. 1699. (Pro zajímavost: v r. 1904 bylo vydáno povolení užívat pro tuto vesnici v češtině název Oprechtice). František Josef hrabě z Oppersdorfu zemřel v Paskově v r. 1714 a zanechal po sobě vdovu Františku, roz. hraběnku von Henkel, a bohužel, i značné množství dluhů, majících za následek , že paskovské panství přišlo nakonec pro dluhy do dražby a v r. 1717 bylo za 74 000 zl. prodáno.

Novým majitelem se stal příslušník domácí moravské šlechty Filip Ignác rytíř z Hochu, na Okříškách a v Pokojovicích. O jeho působení v Paskově se nedochovaly žádné podrobnější zprávy a tak se lze domnívat, že se za éry Filipa Ignáce v Paskově nic mimořádného nestalo. Filip Ignác z Hochu prodal panství v r. 1731 za 100 000 zl. a jeho novým držitelem se stal Samuel František svobodný pán z Rebentischů, rada císařské dvorní komory a vrchní komorní ředitel. Ten však zakrátko (r. 1734) zemřel a univerzální dědičkou panství se stala nebožtíkova manželka Marie Pavla svob. paní z Gallaneg, jež sama přinesla do manželství značné jmění a vedla paskovské panství až do své smrti v r. 1758. Marie Pavla byla faktickým hospodářem na panství již za života svého manžela a tím víc pak jím byla po jeho smrti. Mezi poddanými byla oblíbena pro svou lidumilost a zbožnost o její laskavosti se zachovaly mezi lidem zkazky po dlouhá desetiletí. Marie Pavla zemřela v r. 1758 ve věku 66 let a pohřbena byla v paskovském kostele. Svými univerzálními dědici určila své děti Jana Karla, Achatia, Cecilii a Florimundu. Dědici se dohodli, že statek jako celek převezme a k jeho obhospodařování se zaváže Achatius z Hochu s tím, že ostatním dědicům jejich podíly vyplatí. Achatius však panství prodal v r. 1765 a novým majitelem byl Karel rytíř Pammersberger z Kettenburgu, který zemřel r. 1776 a podle zanechaného testamentu se jeho univerzální dědičkou stala jeho manželka Anna Marie Kateřina. Ta však krátce na to (r. 1778) rovněž umírá a svým testamentem ustanovila dědičkou svou dceru z prvého manželství Františku roz. Gruberovou. Ta však neměla tzv. inkolát (právní způsobilost k nabytí deskového statku, a proto paskovské panství obratem prodává dále).

A tak se dalším držitelm Paskova stává Josef hrabě Mitrovský z Nemyšle a na Hrabyni, který ho kupuje v r. 1779. Josef Mitrovský se věnoval vojenské kariéře a jeho udatné chování v bojích mu vyneslo hraběcí titul. Za Josefa Mitrovského byla v r. 1780 postavena na náměstí v Paskově kamenná socha sv. Floriána, patrona hasičů.

Manželkou Josefa Mitrovského byla Karolina hraběnka Kohary. Hrabě neměl potomků a dle jeho testamentu se univerzálním dědicem po jeho smrti v r. 1808 stal jeho strýc Antonín Bedřich (Frydrych) Mitrovský, vysoký císařský úředník a víceprezident dolnorakouské zemské vlády. Vedle Jana hraběte Františka z Vrbna byl druhým (a posledním) pánem na Paskově, jenž obdržel za své služby císaři nejvyšší vyznamenání - hodnost Rytíř zlatého rouna. Stojí za zmínku, že Antonín Bedřich v r. 1808 zajistil povolení ke konání tří jarmarků v Paskově ročně, spojených s dobytčími trhy. Trhy však počátkem 20. stol. zanikly.

Antonín Bedřich Mitrovský zemřel ve Vídni r. 1842, přeživ o 11 let svou manželku Leopoldinu. O jeho vysoké charakterové úrovni svědčí - mimo jiné - i to, že když (ač krátce po jeho nabytí) prodal paskovské panství a z Paskova se odstěhoval, zaslal každé obci zvlášť písemné poděkování poddaným za jejich lásku a oddanost s tím, aby si ho zachovali v dobré paměti, tedy čin na svou dobu nevídaný.

Antonín Bedřich Mitrovský prodal paskovské panství již r. 1809 (tedy necelý rok po jeho nabytí) za pozoruhodnou částku 600 000 zl., která však patrně již nasvědčuje blížícímu se inflačnímu úpadku mocnářství v r. 1811.

Nový majitel pán Filip Ludvík ze Saint Genois ď Aneaucourt (pocházející z Francie) proslavil paskovský zámek jeho bohatou knihovnou a sbírkami známek. Když Filip Ludvík zemřel r. 1857 stal se dědicem jeho syn Mořic hrabě ze Saint Genois, který po požáru v r. 1869 nechal přestavět zámek do jeho dnešní podoby čtyřkřídlého zámku s mansardovou střechou a novoklasicistní fasádou. V roce 1881 paskovské panství i se zámkem prodal. Dalším držitelm Paskova se tak stal hrabě Vintíř (Gunther) Stolberg - Stolberg. Ten zemřel již za 1. československé republiky (r. 1926) a dalším a posledním držitelem paskovského panství se stal jeho syn. JUDr. Otto Stolberg - Stolberg. Stolbergové nechali v roce 1914 doplnit pseudobarokní kapli. Za pozemkové reformy v r. 1926 byly vlastníku propuštěny zbytkové statky Paskov a Žabeň, lihovar, elektrárna, zámek a park v Paskově a lesní hospodářství. Po druhé světové válce r. 1945 byl celý Stolbergův majetek vyvlastněn a zámek adaptován na nemocnici, čímž byl značně poškozen. Na severu, západě a jihozápadě se částečně zachovalo vnější opevnění s válcovými baštami z období renesanční přestavby.

PROVOZNÍ DOBA

park je volně přístupný. Zámek je nepřístupný.

DOSTUPNOST

Park se nachází nedaleko náměstí Paskova. V Paskově je železniční stanice na druhém břehu řeky Ostravice, odtud vede zelená TZ k náměstí.


InfoČesko

O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Soubory Cookies | Doporučujeme
Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Copyright (C) 1998-2024 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b