www.beskydy.cz - Přírodní zajímavosti - Novojičínsko a Frenštátsko - Chráněná území - Mořkov - PR HUŠTÝN U MOŘKOVA

PR HUŠTÝN U MOŘKOVA

Přírodě blízké lesní porosty se vzácnými a ohroženými druhy rostlin a rozsáhlý mrazový srub (skalní výchoz) ve vrcholové části. Katastrální území: Mořkov, okres Nový Jičín , výměra: 11, 91 ha, nadmořská výška: 650 – 749 m, vyhlášeno: 1999.

Přírodní rezervace se nachází na prudkém severním svahu pod kótou Huštýn ve Veřovických vrších. Odolný skalní výchoz godulských vrstev vytváří ve vrcholové partii 250 m dlouhý mrazový srub. Pod ním se nachází hrubé balvanité bloky rozvlečené dále po svahu.

Lesní společenstvo je řazeno k suťovým a roklinovým lesům. Nejhojnější dřevinou je buk lesní, doprovázený javorem klenem. V suťovisku pod mrazovým srubem roste skupina jilmů horských, skalní stěnu osídluje jeřáb ptačí. Jednotlivě je vtroušena jedle bělokorá, lípa malolistá a jasan ztepilý. Bylinné patro je druhově bohaté s vysokou pokryvností. Mezi nápadné jarní druhy patří sněženka podsněžník, dymnivka dutá a dymnivka plná, křivatec žlutý, sasanka pryskyřníkovitá, kyčelnice žláznatá , kyčelnice devítilistá a kyčelnice cibulkonosná nebo lýkovec jedovatý. V létě vykvétá měsíčnice vytrvalá, brčál menší, pryšec mandloňovitý, udatna lesní, lilie zlatohlavá a šalvěj lepkavá.

Žije zde například mlok skvrnitý, strakapoud bělohřbetý, holub doupňák a lejsek malý. Rezervace je součástí biotopu mnoha dalších běžných i vzácných živočišných druhů vázaných na horské lesy, jako jsou jeřábek lesní, datel černý, krkavec velký, jelen evropský a rys ostrovid.

Lesní porost v přírodní rezervaci Huštýn patří k nejstarším dochovaným zbytkům přírodního lesa na severních svazích Veřovických vrchů. Ochranářská opatření směřují k ochraně přirozeného zmlazení, zvláštní pozornost je věnována záchraně jilmů.

Zdroj http://www.valasskakrajina.cz


InfoČesko

O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Soubory Cookies | Doporučujeme
Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Copyright (C) 1998-2023 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b