www.beskydy.cz - Přírodní zajímavosti - Valašsko - Chráněná území - Hovězí - PP STŘÍBRNÍK U HOVĚZÍ

PP STŘÍBRNÍK U HOVĚZÍ

Místo:Hovězí
GPS:49°16'44,474"N, 18°3'9,758"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)

Zbytky květnatých bučin prostoupených prameništi a loučkami nad údolím Veřečného potoka. Katastrální území: Hovězí, okres Vsetín, výměra: 14,5 ha, nadmořská výška: 500 – 581 m, vyhlášeno: 1988.

Předmětem ochrany je mozaika extenzivním obhospodařováním ovlivněných společenstev s hojným výskytem chráněných druhů rostlin. Lesíky a remízky jsou rozčleněny loukami, pastvinami a mokřady. Celé území se vyznačuje značně členitým povrchovým utvářením (mírněji i příkřeji ukloněné svahy s různou orientací ke světovým stranám, zářezy drobných vodotečí).

Louky, pastviny a mokřady minimálně ovlivněné intenzivním hospodařením jsou stanovištěm řady typických, vzácných a chráněných bylinných druhů. Charakteristickými druhy jsou např. zvonek broskvolistý, jehlice trnitá, řepík lékařský, orlíček planý, bukvice lékařská, zvonečník klasnatý, úročník bolhoj, tužebník obecný, prvosenka jarní, dobromysl obecná a mnoho dalších. Neodmyslitelnou součástí květnatých společenstev jsou zástupci čeledi vstavačovitých. Rozkvetlé louky a pastviny jsou stanovištěm velkého počtu druhů bezobratlých živočichů.

Lesíky a remízky tvoří smíšené porosty. Součástí bylinného podrostu je např. hruštička prostřední, lilie zlatohlavá, kyčelnice žlaznatá, kyčelnice cibulkonosná, plicník tmavý, šalvěj lepkavá, pryšec mandloňovitý aj.

Území nebylo postiženo velkovýrobními způsoby obhospodařování ani zde nebyla používána chemická hnojiva a do současnosti je většina pozemků využívána vlastníky. Jednotlivý výběr stromů v lesních porostech pak podmínil zachování pestré skladby dřevin a jejich podrostu.

Zdroj http://www.valasskakrajina.cz

Dostupnost

  • Vzdálenost vzdušnou čarou: 6,5 km JV od Vsetína
  • Vlakem: žst. Hovězí, trať Vsetín - Velké Karlovice
  • Autobusem: zastávka Hovězí, obec; linka Vsetín - Velké Karlovice, Leskové - Velké Karlovice, Podťaté, dopravce ČSAD Vsetín a.s.; Vsetín; 571 418 002, 571 498 211
  • Pěšky: přes obec vede modrá a žlutá TZ
  • Na kole: cyklotrasa 472 - Cyklostezka "Bečva"
  • Autem: silnice 487 - Ústí u Vsetína - Karolinka - Velké Karlovice - hranice SR


InfoČesko

O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Soubory Cookies | Doporučujeme
Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Copyright (C) 1998-2023 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b