www.beskydy.cz - Přírodní zajímavosti - Moravskoslezské (centrální) Beskydy - Chráněná území - Ostravice - PP KORYTO ŘEKY OSTRAVICE

PP KORYTO ŘEKY OSTRAVICE

Místo:Ostravice 739 14
Adresa:739 14 Ostravice
Telefon:+420 558 682 115 (informační centrum)
Email:beskydy(zavináč)nature(tečka)cz
GPS:49°33'4,200"N, 18°22'59,250"E
Odpovědná osoba:Správa CHKO Beskydy
Pro detail klikni (ortofotomapa)

Skalní výchozy na řece Ostravici, zvané peřeje jsou významnou geologickou lokalitou. Je zde odkryta oblast kontaktu dvou příkrových jednotek karpatského flyše.

V nesouvislých skalních výchozech v korytě řeky je možno sledovat v délce několika metrů charakter příkrovové stavby karpartského flyše. Chráněné území je vymezeno v okolí násunové plochy slezské příkrové jednotky na podslezskou, která vystupuje v tzv. frýdlantském tektonickém okně. Podslezská jednotka je zastupovaná frýdeckým souvrstvím v neflyšovém vývoji prachovitých vápnitých jílovců, které jsou hnědavě šedé, světle slídnaté. Hornina je intenzivně provrásněná.

Slezská příkrová jednotka je zastoupena výrazně flyšovým těšínsko-hradišťským souvrstvím stáří spodní křídy. Flyšové sekvence zpravidla decimetrových mocností jsou složeny z modrošedých jemně až středně zrnitých vápnitých drobových pískovců a tmavě šedých vápnitých jílovců. Ve vápenitých jílovcích byly nalezeny mikrofosílie.

Tok lemuje lesní prostor s převládajícím javorem klenem (Acer pseudoplatanus), olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Podél břehů se rychle šíří nepůvodní křídlatka japonská (Reynoutria japonica).
Tento úsek řeky trvale obývá vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus). Na březích můžeme najít ještěrku živorodou (Zootoca vivipara) a užovku obojkovou (Natrix natrix). Od roku 1993 jsou pravidelně pozorovány pobytové značky vydry říční (Lutra lutra).

  • Výměra: 0,80 ha
  • Nadmořská výška: 396-399 m n. m.
  • Vyhlášeno: 1966

Zdroj: Text byl převzat z informační tabule vydané Okresním úřadem Frýdek-Místek.

SLUŽBY

Peřeje jsou častým cílem vodáků. Vodácký výcvik a půjčování lodí zajišťuje půjčovna Mirago (608 911 416, pouze na objednávku).


InfoČesko

O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Soubory Cookies | Doporučujeme
Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Copyright (C) 1998-2024 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b