www.beskydy.cz - Historické zajímavosti - Moravskoslezské (centrální) Beskydy - Historické budovy - Frýdek-Místek - SLEZAN VE FRÝDKU


Upravit informace | Vložit novinku | Vložit akci | Tisknout

SLEZAN VE FRÝDKU

Negarantovaná informace
Adresa:738 22 Frýdek-Místek
GPS:49°40'35,996"N, 18°21'30,310"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)

Frýdek a Místek byly společně se svým nejbližším okolím významným střediskem textilnictví. Velký význam mělo soukenictví, od 18. století nastal vzestup plátenictví. Textilní výroba byla orientována především na vývoz, výrobky z této oblasti se prodávaly v Trnavě, v Prešpurku, na Spiši, v Haliči, v Rakousku i Itálii. Rozvoj průmyslové výroby vedl k zakládání samostatných podniků, které nahrazovaly dosavadní nákladnický systém, ke slovu se dostávala textilní tovární výroba.

HISTORIE

V roce 1832 si ve Frýdku založil Josef Munk podnik, který postupně zahrnoval továrnu na bavlněné a lněné zboží, tkalcovnu, barvírnu, textilní tiskárnu, úpravnu a bělidlo. Podnik byl vybudován u vodního náhonu vedeného z řeky Ostravice v dnešní ulici Na příkopě, v Nádražní ulici se nacházela budova bělidla a úpravny (dnešní Richtrova tiskárna), na Staroměstské ulici mechanická tkalcovna. V roce 1889 došlo k výstavbě jednoposchoďového obytného domu na Nádražní ulici (dnešní Úřad práce), v přízemí byly umístěny kanceláře, v prvním patře se nacházely byty majitelů. Provoz firmy byl zastaven v roce 1936, objekty byly prodány v dražbě a podnik byl zlikvidován.

V roce 1851 bylo Filipu Landsbergerovi uděleno povolení založit tiskárnu bavlněných kartounů. Za tímto účelem vybudoval ve svých domech číslo 74 a 77 dílny, v roce 1855 uvedl do provozu další dílny na Mlýnském příkopě, na mandlovnu, bělidlo a úpravnu přestavěl starý moučný mlýn. Tyto budovy se nacházely pod Zámeckým kopcem v areálu dnešního ředitelství Slezanu v ulici Na příkopě. V letech 1868-1878 probíhala přestavba objektu na pravé straně Nádražní ulice (tzv. Málkovice) na strojní tkalcovnu a šlichtovnu a objektu na Těšínské ulici, tzv. Rechle, na tkalcovnu s úpravnou, bělidlem a obytným domem. Landsberger měl své podniky i v Místku, v roce 1896 koupil zadluženou tkalcovnu 1. N. Schabenského na Příborské ulici a o dva roky později lněnou přádelnu firmy Bušek a spol. na téže ulici.

V roce 1868 vybudovali bratři Julius a Leopold Neumannové na Těšínské ulici nejstarší frýdeckou továrenskou úpravnu a bělidlo. Postupně zde byly vystavěny budovy pro sušárnu, mandlovnu, varnu, česárnu, mechanickou tkalcovnu, sklad zboží, strojovnu a jednoposchoďový dům pro obytné a správní účely. Na Staroměstské ulici po levé straně byla umístěna přádelna s vedlejšími budovami, strojovnou a kotelnou.

Také v Místku se nacházelo několik velkých podniků. Počátky továrny Jana Elzera sahají do roku 1851. O dvacet později vystavěl Jan Elzer mechanickou tkalcovnu o 150 stavech, když mu v roce 1887 vyhořela a nesměl jí obnovit na stejném místě, vybudoval tkalcovnu v Bahně na dnešní Beskydské ulici, kde už v roce 1882 postavil bělidlo a úpravnu. Součástí podniku byla i přádelna na Frýdlantské ulici a cihelna, která byla jedinou velkou strojní cihelnou v tehdejším místeckém okrese.
Vídeňský podnikatel Alois Lemberger založil svoji firmu v roce 1865. V letech 1892-1893 zakoupil na tehdejším katastru Sviadnova a Koloredova mlýn, který zbořil a na jeho místě vystavěl mechanickou tkalcovnu. Postupně se firma stala největší místeckou textilní továrnou, její součástí byla odpadová přádelna, tkalcovna, barvírna, bělidlo a úpravna. V roce 1936 se firma dostala do těžké finanční situace, nebyla schopna plnit své závazky a byla donucena požádat o soudní vyrovnání. Továrna byla na čas zastavena, pak se postupně obnovoval její provoz, ale teprve v letech 1938-1939 se začalo pracovat naplno. Firma vyráběla ze všech místních textilek nejhodnotnější zboží.

Karl Herliczka provozoval zpočátku ve svém domě na Koloredově ruční tkalcovnu a faktorství, později vybudoval barvírnu, a když od koloredovského starosty Pokludy koupil mandlovnu, přestavěl ji na mechaníckou tkalcovnu se 100 stavy. Později k ní přistavěl novou barvírnu a původní barvírnu upravil na obytný dům pro mistry, v roce 1961 zbořený. V roce 1914 tkalcovna vyhořela, v následujících letech však byla vystavěna nová a modernější. Zajímavé je, že Herliczkova firma nepoužívala žádné způsoby propagace svého zboží, její jedinou reklamou byla nízká cena.

V roce 1945 byly některé frýdecko-místecké textilky zkonfiskovány a od I. ledna 1946 nesly společný název Slezské bavlnářské závody. Jejich součástí se staly v roce 1947 další dosud samostatné konfiskáty a po roce 1948 pak zbývající znárodněné soukromé textilní podniky. Na základě vyhlášky ministra průmyslu z 27. 10. 1949 byl dosavadní název podniku změněn na Slezan, bavlnářské závody, národní podnik, Frýdek-Místek.

Autorem textů je Petr Juřák, čerpáno z publikace Pamětihodnosti města Frýdku-Místku. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2002.


V okolí najdete ...
PENZION FLORA V SOBĚŠOVICÍCH
9,1 km
PENZION FLORA V SOBĚŠOVICÍCHMoravskoslezské (centrální) Beskydy / Soběšovice
Kapacita bez přistýlek: 14, v ceně od 350 Kč do 750 Kč (osoba/noc)
TURISTICKÁ UBYTOVNA TJ SOKOL VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ
9,8 km
TURISTICKÁ UBYTOVNA TJ SOKOL VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍMoravskoslezské (centrální) Beskydy / Frýdlant nad Ostravicí
Kapacita bez přistýlek: 27, v ceně od 160 Kč (osoba/noc)
Města a obce
915 m FRÝDEK-MÍSTEK
971 m STARÉ MĚSTO
2,6 km SVIADNOV
3,6 km BAŠKA
4,0 km DOBRÁ
4,7 km SEDLIŠTĚ VE SLEZSKU
5,1 km ŽABEŇ
5,3 km NOŠOVICE
[Další... (121)]
Stravování a zábava
351 m PRESTIGE CLUB FRÝDEK-MÍSTEK
453 m KLUB STOLÁRNA VE FRÝDKU-MÍSTKU
493 m RESTAURACE SOKOLOVNA VE FRÝDKU-MÍSTKU
548 m KRČMA STŘEDOVĚK - FRÝDEK-MÍSTEK
773 m OBČERSTVENÍ U SPLAVU - FRÝDEK-MÍSTEK
779 m VAGÓN CAFE BAR - FRÝDEK-MÍSTEK
805 m HUDEBNÍ HOSPŮDKA U ARNOŠTA
843 m McDONALD'S FRÝDEK-MÍSTEK
[Další... (61)]
Historické zajímavosti
73 m KAPLE SV OTÝLIE VE FRÝDKU
334 m NÁDRAŽÍ VE FRÝDKU
660 m ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VE FRÝDKU
881 m KOSTEL SV. JOŠTA VE FRÝDKU
947 m KOSTEL SV. JOSEFA VE STARÉM MĚSTĚ
1,1 km JANÁČKŮV PARK V MÍSTKU
1,2 km KOSTEL VŠECH SVATÝCH V MÍSTKU
1,2 km KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE FRÝDKU
[Další... (252)]
Přírodní zajímavosti
2,5 km PP KAMENEC V BESKYDECH
5,3 km NPP SKALICKÁ MORÁVKA
5,7 km STUDÁNKA U DOMU ČP. 35 V SEDLIŠTÍCH
6,5 km STUDÁNKA U DOMU ČP. 69 V SEDLIŠTÍCH
6,8 km MALÝ A VELKÝ PAHOREK V JANOVICÍCH
7,0 km PAMÁTNÝ STROM V PRŽNĚ
7,1 km PAMÁTNÝ KÁMEN V JANOVICÍCH
7,2 km STUDÁNKA RYNINKA V SEDLIŠTÍCH
[Další... (55)]
Technické zajímavosti
5,2 km PIVOVAR RADEGAST NOŠOVICE
5,3 km ZBYTKY HRÁZÍ RYBNÍKU VE STAVECH V SEDLIŠTÍCH
5,8 km ROZHLEDNA NA KOPCI OKROUHLÁ VE STAŘÍČI
5,9 km DŮL PASKOV VE STAŘÍČI - CVIČNÁ ŠTOLA
7,0 km ROZHLEDNA PANORAMA U CHLEBOVIC
9,6 km VĚTRNÝ MLÝN V BRUŠPERKU
9,7 km VODOJEM V KRMELÍNĚ
10,0 km ROZHLEDNA NA PRAŠIVÉ
[Další... (20)]
Kultura
513 m DIVADLO ČTYŘLÍSTEK VE FRÝDKU-MÍSTKU
596 m HUDEBNÍ KLUB STOUN VE FRÝDKU-MÍSTKU
969 m NOVÁ SCÉNA VLAST V MÍSTKU
1,0 km NÁRODNÍ DŮM VE FRÝDKU MÍSTKU
1,1 km KINO PETRA BEZRUČE VE FRÝDKU-MÍSTKU
1,3 km GALERIE SVATOJÁNSKÁ VĚŽ FRÝDEK-MÍSTEK
1,3 km MUZEUM BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK
1,4 km ZELENÝ DŮM VE FRÝDKU-MÍSTKU
[Další... (181)]
Turistika
2,0 km NAUČNÁ STEZKA FRÝDECKÝ LES
4,0 km CYKLOTURISTIKA V DOBRÉ
4,0 km BEZRUČOVA VYHLÍDKA V SEDLIŠTÍCH
6,4 km METYLOVICKÁ HŮRKA - ČUPEK
7,3 km TURISTICKÁ TRASA METYLOVICE - ONDŘEJNÍK
7,7 km TURISTICKÉ TRASY Z VOJKOVIC
8,3 km NAUČNÁ STEZKA U ŽERMANIC V HORNÍCH DOMASLAVICÍCH
9,0 km CYKLOTRASA V HORNÍCH DOMASLAVICÍCH
[Další... (79)]
Lázně
13,0 km BYLINNÉ LÁZNIČKY V KOMORNÍ LHOTCE
15,9 km BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM NA ČELADNÉ
25,6 km LÁZNĚ DARKOV U KARVINÉ
Sport
532 m PLAVECKÝ BAZÉN NA 11 ZŠ VE FRÝDKU-MÍSTKU
874 m KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLÍK V MÍSTKU
915 m TJ SOKOL VE STARÉM MĚSTĚ
939 m HALA POLÁRKA FRÝDEK-MÍSTEK
1,3 km MAJA - STUDIO MODERNÍ ŽENY VE FRÝDKU-MÍSTKU
1,4 km KRYTÝ BAZÉN SŠED FRÝDEK-MÍSTEK
2,5 km MOTOKÁRY VE FRÝDKU-MÍSTKU
2,8 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V KUNČIČKÁCH U BAŠKY
[Další... (240)]
Obchod a služby
337 m ŽELEZNIČNÍ STANICE FRÝDEK-MÍSTEK
569 m AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ FRÝDEK-MÍSTEK
627 m CYKLO SERVIS OLDŘICH VELIČKA VE STARÉM MĚSTĚ
983 m PŮJČOVNA LYŽÍ A VYBAVENÍ PRO ZIMNÍ SPORTY V MÍSTKU
1,2 km AZ CYKLOSPORT FRÝDEK-MÍSTEK
1,2 km TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK - PROVOZOVNA MÍSTEK
1,2 km HYGIE DRUŽSTVO KADEŘNÍKŮ FRÝDEK-MÍSTEK, pobočka nám. Svobody
1,2 km TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK - PROVOZOVNA FRÝDEK
1,2 km SERVIS JUMP SPORT FRÝDEK-MÍSTEK
1,8 km REGENERAČNÍ CENTRUM ZDRAVÍČKO VE FRÝDKU-MÍSTKU
3,5 km BC-CYKLO ROMAN ŠVARC V DOBRÉ
5,3 km RODINNÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM NARCIS V PALKOVICÍCH
7,5 km AROMA LÁZNĚ A SOLNÁ JESKYNĚ V PALKOVICÍCH
7,7 km ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV METYLOVICE
9,4 km INFORMAČNÍ CENTRUM - SOBĚŠOVICE
9,5 km TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
9,6 km WELLNESS A RESTAURACE U FANDY - LHOTKA
9,7 km ŽELEZNIČNÍ STANICE FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
9,8 km HORSKÁ SLUŽBA ČR - OBLAST BESKYDY
9,9 km CYKLOSERVIS STANISLAV OSLZLA BRUŠPERK
9,9 km INFORMAČNÍ CENTRUM - BRUŠPERK
11,4 km INFORMAČNÍ CENTRUM - HUKVALDY
11,7 km V-CYKLO SERVIS PRAŽMO
12,3 km JAPA LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
12,3 km INFORMAČNÍ CENTRUM - KOMORNÍ LHOTKA
12,3 km SAUNA S MASÁŽÍ PSTRUŽÍ
12,7 km INFORMAČNÍ CENTRUM - HAVÍŘOV
13,2 km SOLNÁ JESKYNĚ MALENOVICE
13,2 km WELLNESS HOTELU PETR BEZRUČ MALENOVICE
13,7 km CYKLO SERVIS, SKI SERVIS, PŮJČOVNA RUMA SPORT OSTRAVICE
13,9 km ŽELEZNIČNÍ STANICE ČELADNÁ
13,9 km VÝUKA LYŽOVÁNÍ A SNOWBORDINGU
14,3 km INFORMAČNÍ CENTRUM - ČELADNÁ
14,5 km PŮJČOVNA SEPETNÁ OSTRAVICE
14,9 km SAUNA POHODÁRNA LIPKA VE VĚLOPOLÍ
15,0 km PRIVÁTNÍ WELLNESS SLUNÍČKO OSTRAVICE
15,4 km INFOCENTRUM OSTRAVICE
15,6 km ŽELEZNIČNÍ STANICE OSTRAVICE
15,7 km NADACE OKD
15,8 km WELLNESS ODRA PARADISE NA OSTRAVICI
15,8 km HORSKÁ SLUŽBA STANICE LYSÁ HORA
15,8 km POLARIUM ČELADNÁ
15,9 km INFORMAČNÍ CENTRUM - PŘÍBOR
16,4 km ŽELEZNIČNÍ STANICE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
17,6 km INFORMAČNÍ CENTRUM - KOPŘIVNICE
17,6 km SERVIS CYKLOART KOPŘIVNICE
17,6 km ŽELEZNIČNÍ STANICE KOPŘIVNICE
17,8 km ŽELEZNIČNÍ STANICE FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
17,8 km INFORMAČNÍ CENTRUM - FRENŠTÁT P. R.
17,9 km OSTRAVAINFO - POBOČKA KAROLINA
18,3 km OSTRAVAINFO - POBOČKA ELEKTRA
18,3 km SERVIS KOL CYKLOSPORT MIREK PRAŠIVKA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
18,3 km MADEJA SPORT
18,4 km LESNÍ LÁZNĚ ČELADENKA
18,6 km WELLNESS U HOLUBŮ
18,8 km SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM STUDIO AURA - FRENŠTÁT P. R.
18,9 km INFORMAČNÍ CENTRUM - ALBRECHTIČKY
19,0 km OSTRAVAINFO - POBOČKA VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
19,2 km ŽELEZNIČNÍ STANICE ŠTRAMBERK
19,3 km OSTRAVAINFO - POBOČKA SVINOV
19,7 km MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŠTRAMBERK
19,7 km SOLNÁ JESKYNĚ ŠTRAMBERK
19,7 km LAŠSKÉ PIVNÍ KÚPELE VE ŠTRAMBERKU
20,0 km HORSKÁ SLUŽBA STANICE JAVOROVÝ
20,3 km ŽELEZNIČNÍ STANICE ČESKÝ TĚŠÍN
20,4 km SAUNOVÝ KOMPLEX TROYER TROJANOVICE
20,4 km OSTRAVAINFO - POBOČKA PŘÍVOZ
20,5 km PŮJČOVNA ČTYŘKOLEK, MINICROSS, HORSKÝCH KOL ŠTRAMBERK
20,5 km INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ TĚŠÍN
20,6 km TANDEM RUCKI ČESKÝ TĚŠÍN
20,6 km WELLNESS HOTELU RÁZTOKA
21,9 km WELLNESS SKI PARK GRUŇ
21,9 km GORBY SCHOOL
21,9 km KOLOBĚŽKY PUSTEVNY
22,0 km HORSKÁ SLUŽBA STANICE PUSTEVNY
22,0 km INFORMAČNÍ CENTRUM - BARTOŠOVICE
22,1 km INFORMAČNÍ CENTRUM - STUDÉNKA
22,1 km MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ORLOVÁ
22,8 km INFORMAČNÍ CENTRUM - TŘINEC
22,9 km HORSKÁ SLUŽBA STANICE GRUŇ
23,7 km INFORMAČNÍ CENTRUM - KARVINÁ
24,3 km WELLNESS A SPA CENTRUM VITALITY VENDRYNĚ
25,2 km LÁZNĚ EXCELSIOR HORNÍ LOMNÁ
25,4 km INFORMAČNÍ CENTRUM - BOHUMÍN
25,9 km OPRAVNA JÍZDNÍCH KOL KRÁLÍČEK V BYSTŘICI
26,0 km ŽELEZNIČNÍ STANICE BYSTŘICE
26,2 km INFORMAČNÍ CENTRUM - BYSTŘICE
26,3 km WELLNESS SLUŽBY HOTELU POD KYČMOLEM V HORNÍ LOMNÉ
26,5 km ŽELEZNIČNÍ STANICE MOŘKOV
26,5 km TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NOVÝ JIČÍN
26,5 km SERVIS CYKLOART NOVÝ JIČÍN
26,5 km SIESTA SOLNÁ JESKYNĚ NOVÝ JIČÍN
26,7 km NA BÍLÉ | LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDOVÁ ŠKOLA
26,7 km NA BÍLÉ | TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
26,8 km NA BÍLÉ | PŮJČOVNA KOL A KOLOBĚŽEK
26,9 km NA BÍLÉ | SUN SKI & BOARD SCHOOL
26,9 km NA BÍLÉ | PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ
27,2 km REHABILITAČNÍ CENTRUM RELAX - ROŽNOVĚ P. R.
27,4 km MOBILNÍ VÍŘIVKA - ZAŽIJTE RELAX V MÍSTĚ VAŠÍ REKREACE
27,4 km INFORMAČNÍ CENTRUM - HLUČÍN
27,4 km CYKLO JAŠEK MOŘKOV
27,5 km RELAXAČNÍM CENTRUM EROPLÁN ROŽNOV P. R.
27,6 km WELLNESS CENTRUM ENERGETIC - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
28,2 km BAZÉN A WELLNESS MESIT HORNÍ BEČVA
28,8 km INFORMAČNÍ CENTRUM - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
28,8 km LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDOVÁ ŠKOLA MOUNT.SCHOOL SKI-CARV-SNB
28,9 km AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
VEGASOLAR VE FRÝDKU-MÍSTKU
SOLÁRIUM SCANSOLAR VE FRÝDKU-MÍSTKU
  Další možnosti regionu ... Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou.
Komentáře k článku

Zatím nebyly k článku napsány žádné komentáře.
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku
Vážení návštěvníci, komentáře k místu smí vkládat každý a bez přihlášení. Smyslem komentářů je předání dojmu či tipů ostatním. Nejedná se o chatovou místnost. Prosíme všechny přispívající o slušnost a věcnost. Vyhrazujeme si právo smazat příspěvky nesouvisející s tématem a příspěvky nesmyslné. Taktéž si vyhrazujeme právo rušit příspěvky porušující zákony ČR, vulgární, spamující, urážející, pomlouvající, nerespektující soukromí ostatních, příspěvky nezákonné, propagující jakoukoliv nesnášenlivost, diskriminaci či skrytou reklamu. Odesláním komentáře dáváte souhlas k uveřejnění Vaší IP adresy na serveru Beskydy.cz. Vaše jméno či nick nesmí zneužít jméno známé osoby.
Redakce neodpovídá za obsah diskusních příspěvků.
Text:
Jméno:   Email (nepovinné):
CAPTCHA imageZadejte výsledek:

InfoČesko

Přihlášení
Login
Heslo


O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Soubory Cookies | Doporučujeme
Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Copyright (C) 1998-2021 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b