www.beskydy.cz - Moravskoslezské Beskydy - Moravskoslezský kraj - STARÉ HAMRY


Upravit informace | Vložit novinku | Vložit akci | Tisknout

STARÉ HAMRY

Informace garantovaná majitelem/správcem
Místo:Obecní úřad
Adresa:Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry
Telefon:+420 558 690 187
Fax:+420 558 690 073
Email:obec(zavináč)stare-hamry(tečka)cz
WWW:http://www.stare-hamry.cz
GPS:49°28'6,430"N, 18°25'54,730"E
Odpovědná osoba:Bc. Eva Tořová
Pro detail klikni (ortofotomapa)

Fotografie (37)[Zobrazit náhledy]
previous
STARÉ HAMRY 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - letecký pohled na přehradu a Staré Hamry 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Škola 
(klikni pro zvětšení)
Obecní úřad STARÉ HAMRY 
(klikni pro zvětšení)
Kostel sv. Panny Marie na Gruni 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Zima, místní část Lojkaščanka 
(klikni pro zvětšení)
SKI PARK Gruň 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Zima 
(klikni pro zvětšení)
Přírodní památka Podgruň 
(klikni pro zvětšení)
Pohled na Bílý kříž 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Zima - běžecká stopa 
(klikni pro zvětšení)
Zima - běžecká stopa, Gruň 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Základní škola 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Bílý kříž 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Hraniční kámen u OÚ 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Pomník obětem II. svět. války u OÚ 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Zima - běžecká stopa 
(klikni pro zvětšení)
Z kulturního života obce STARÉ HAMRY 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Centrum obce - Samčanka 
(klikni pro zvětšení)
Staré Hamry 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Studánka 
(klikni pro zvětšení)
Přírodní rezervace Poledňana 
(klikni pro zvětšení)
Z kulturního života obce STARÉ HAMRY 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Restaurace a obchod smíšeného zboží a potravin 
(klikni pro zvětšení)
Z kulturního života obce STARÉ HAMRY 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Zima - běžecká stopa 
(klikni pro zvětšení)
Zvonička na Samčance 
(klikni pro zvětšení)
Obrázková cesta STARÉ HAMRY 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Centrum na Samčance 
(klikni pro zvětšení)
Přehrada Šance 
(klikni pro zvětšení)
SKI PARK Gruň 
(klikni pro zvětšení)
Staré Hamry 
(klikni pro zvětšení)
Zima - běžecká stopa, Bílý Kříž 
(klikni pro zvětšení)
Zima Gruň 
(klikni pro zvětšení)
POMNÍK MARYČKY MAGDONOVÉ NA STARÝCH HAMRECH 
(klikni pro zvětšení)
Bačovská chýža 
(klikni pro zvětšení)
TURISTICKÁ CHATA ŠVARNÁ HANKA 
(klikni pro zvětšení)
next

Podhorská obec Staré Hamry leží pod soutokem Bílé a Černé Ostravice 20 km jižně od Frýdku-Místku. Je rozdělena údolní nádrží Šance, postavenou v letech 1964-70, na slezskou a moravskou část. Centrum obce je na moravské straně na osadě Samčanka u silnice první třídy.
Obec dostala pojmenování podle hamru, který dal postavit roku 1638 hrabě Jiří Oppersdorf. Obec je významným střediskem letní i zimní turistiky a na jejím území leží známé a hodně navštěvované rekreační oblasti Bílý kříž a Gruň, odkud jsou nádherné výhledy i na Malou Fatru. Staré Hamry jsou známé z tvorby Petra Bezruče (báseň Maryčka Magdonova).

Status: obec
Celková výměra: 8472 ha
Počet obyvatel: 543 (k 1.1.2010)
Okres: Frýdek-Místek
Nadmořská výška: 500 m n. m.
Osady: Obec se skládá z padesáti pěti osad, z nichž nejvýznamější je Samčanka, Lojkaščanka, Chlopčíky a Klubová na moravské straně a Gruň, Janikula, Podgruň, Jamník, Porubané a Vroble na straně slezské.
Sousedi: Staré Hamry sousedí s obcemi Ostravice, Bílá, Čeladná, Krásná a Klokočov.
Je členem: Obec je členem Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.

HISTORIE OBCE

Vznik obce Staré Hamry lze zařadit někdy mezi léta 1636 - 1639, kdy se dochovala první gruntovní kniha. V roce 1638 zde nechal hrabě Oppersdorf postavit jeden železný hamr, poháněný vodou, což vlastně byly první železárny na panství frýdeckém. Do nich se dodávala ruda, která se těžila v nedalekých Malenovicích. Když později vznikly nové hamry v Bašce, říkalo se předešlým hamrům staré. Tak vznikl název Staré Hamry, který přešel pak i na dědinu, která se vyrubáváním lesů a stavěním nových chalup rozšiřovala směrem do tzv. "zadních hor".

V roce 1664 byla v Hamrech 18 chalupníků, panský dům a dům pro hamerníky a 2 mlýny. Na počátku 19. století měla obec 100 domů a 551 obyvatel. Ve 40. letech 19 století bylo již v obci 1826 obyvatel, 197 domů a 343 bytových stran.

Původní Staré Hamry se však rozkládaly pouze na pravém břehu řeky Ostravice, od jejího pramene na Bílém Kříži (tzv. Černá Ostravice) až po dnešní Novou Ves. Důkazem toho jsou doposud zachované názvy osad, např. Hamrovice. Řeka Ostravice, na které byla postavena vodní nádrž Šance, tvořila až do r. 1928 oficiální hranici mezi Moravou a Slezskem. 1. července 1951 došlo k novému správnímu rozdělení. Byly utvořeny současné územní celky obcí Ostravice, Staré Hamry. Rovněž byla vytvořena obec Bílá.

Dnešní tzv. moravská část Starých Hamer byla až do roku 1948 v držení olomouckého arcibiskupství, a proto v minulosti procházela i poněkud odlišným vývojem než strana slezská. Největší rozkvět obce lze zaznamenat někdy ke konci minulého a v první polovině tohoto století, kdy tato obec byla vyhledávanou a známou rekreační oblastí. V tomto směru lze snad vzpomenout především básníka Petra Bezruče, který zde našel svůj "druhý domov" a jehož báseň Maryčka Magdonová, věnovaná tomuto kraji, se stala vlastně nejznámější a stěžejní básní jeho básnického díla.

Dnešní Staré Hamry již mají poněkud pozměněnou tvář, především ve vztahu k samotné přehradní nádrži a jejímu blízkému okolí, kde vzniklo nové funkční centrum na Samčance. Výstavba přehrady poznamenala nejen vzhled, ale i samotný život obce Staré Hamry. Došlo jednak k zatopení původně vybudovaného a stabilizovaného centra obce s vlakovým spojením, k likvidaci většiny obchodů, služeb a snížení celkového počtu obyvatel o téměř 1/2 a jednak k dalšímu zhoršení původních životních podmínek v obci, k zpřetrhání dlouhodobých sociálně-historických vazeb obou rozdělených částí obce a následně dalším omezením, vyplývajícím ze začlenění celé obce do nových pásem hygienické ochrany tohoto vodního díla. O nejasnosti celkové budoucí koncepce obce při stavbě přehrady mimo jiné svědčí právě novější zástavba na Samčance, která byla postupně realizována bez celkovějšího časového a architektonického pohledu, kdy jednotlivé budovy mají značně rozličný ráz a ani situování výstavby nového středu obce ve "dvojité zatáčce" nově vybudované frekventované levobřežní silnice jistě nebylo řešením optimálním.

Poněkud vzdálenější jednotlivé osady sice nebyly touto výstavbou nijak výrazněji dotčeny, osud se však na nich podepsal jinak. Špatná dostupnost, celkově těžší životní podmínky i nenahrazená ztráta v obci kdysi vybudované a stabilizované sítě jednotlivých služeb a obchodů způsobily, že především mladým rodinám se v těchto podmínkách již většinou žít nadále nechtělo, starší trvale bydlící občané postupně umírali, a tak se tyto části obce pozvolna měnily v sice krásné, leč pouze většinou již jen chatové osady.

I přes tyto výše uvedené skutečností si však Staré Hamry dokázaly i v současnosti uchovat svůj nezapomenutelný kouzelný půvab a stále jsou proto vyhledávaným místem rekreačních pobytů.

Zvláštností obce jsou také dvě katastrální území Staré Hamry l a Ostravice 2, jako pozůstatek nového správního rozdělení v roce 1951. V roce 1990 se také od Starých Hamer odloučila obec Bílá, která do té doby byla jejich součástí. V současné době slouží pro výuku žáků I. stupně již jen původní budova školy na Samčance.

PAMÁTKY

Ve Starých Hamrech byl roku 1856 dostaven kamenný kostel zasvěcený sv. Jindřichovi. Podle kroniky se stavěl 1000 dní. Kostel zůstal na původním místě, dnes na východním břehu přehrady. Dříve se v údolí pod ním rozkládala obecní zástavba a železnižní stanice. V blízkosti kostela je hřbitov a pomník Maryčky Magdonové autora Augustina Handzela, na památku legendární postavě Bezručových Slezských písní jej roku 1933 dal postavit spolek Sokol.

Na území Starých Hamer se nachází několik chráněných tisů červených na enklávách Medvědí, Němčanka a Klubová. Často narazíte i na různé kříže, ty nejvýznamnější jsou litinový kříž v centru obce a bílý kříž na hřebeni.
Na Gruni stojí dřevěná kaple sv. Panny Marie Pomocné. Kaple je vyhledávanou kulturní památkou. Na osadě Bílý kříž je vyhledávaným turistickým cílem bílý kříž, podle něhož osada dostala své jméno. Cestou od kostela sv. Jindřicha přes Gruň na Bílý kříž se mohou turisté seznámit s historií obce a jejími zajímavostmi prostřednictvím naučné stezky Gruň – Bílý kříž. Za dobré viditelnosti mohou turisté na Gruni obdivovat krásu slovenských hor - Malá Fatra, Západní Tatry – Roháče.

Dalšími zajímavostmi v katastru obce je přírodní památka Podgruň – horská louka se vzácnou flórou a přírodní rezervace Poledňana – přirozené beskydské porosty, bučina se smrkem a klenem.
Zajímavostí je i vodní nádrž Šance na řece Ostravici, zdroj pitné vody pro Ostravsko (335 ha).

KULTURA

Kulturním centrem je rekonstruovaný Kulturní dům, kde probíhají kulturní a společenské akce.
Pravidelně konané akce během roku: na Gruni "Gruň náš šumný jediný" (první ročník v r. 2016, stálý termín konání je poslední prázdninová sobota v srpnu), "Lidé lidem v Beskydech" probíhá na Konečné (obec je spolupořadatelem), plesy, oslavy významných kalendářních dní.

RELAXACE

Sportovní vyžití nabízí v zimě milovníkům sjezdového lyžování SKI PARK GRUŇ. Z Černé, přes Školeny, Gruň na Bílý kříž a Konečnou je strojově udržovaná běžecká stopa. Obec protíná nesčetně turistických a cykloturistických tras. V centru obce je fotbalové hřiště a nově bylo vybudováno víceúčelové hřiště u školy a dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Staré Hamry nabízí díky svému umístění v horách několik možností rekreace v chatách a horských hotelích.

SLUŽBY A VYBAVENOST

 • Obecní úřad
 • Základní škola na Samčance
 • Hasiči
 • Obvodní lékařka
 • Dětský lékař
 • Holič
 • Prodejna smíšeného zboží a potravin COOP

DOSTUPNOST

Vzdálenost vzdušnou čarou 23 km J směrem od okresního města Frýdek-Místek.

 • Vlakem: žst. Ostravice (trať č. 324), vzdálenost 8,5 km.
 • Autobusem: zastávka Staré Hamry.
 • Pěšky: žlutá TZ směr Kladnatá a Horní Bečva, směr Čeladná - Podolánky Kocianka a směr Gruň a Bílý Kříž.
 • Na kole: cyklotrasa č. 461, 6178, 6180.
 • Autem: silnice č. 55 směr Ostravice a směr Bílá.

ZDROJ INFORMACÍ: OÚ Staré Hamry


Datum poslední aktualizace článku: 9.2.2018


Aktuality
1.12.2016
Rekonstrukce VD Šance
„Rekonstrukce zásadně zvýší bezpečnost přehrady, která po úpravách ustojí i desetitisíciletou ... [více]V okolí najdete ...
HOTEL BAUER BÍLÁ
3,3 km
HOTEL BAUER BÍLÁMoravskoslezské Beskydy / Bílá
Kapacita bez přistýlek: 109, v ceně od 463 Kč (osoba/noc)
PENZION LEDOVEC - BÍLÁ
5,1 km
PENZION LEDOVEC - BÍLÁMoravskoslezské Beskydy / Bílá
Kapacita bez přistýlek: 24, v ceně od 350 Kč (osoba/noc)
CHATY - APARTMÁNY V BÍLÉ
6,9 km
CHATY - APARTMÁNY V BÍLÉMoravskoslezské Beskydy / Bílá
Kapacita bez přistýlek: 8, v ceně od 575 Kč (osoba/noc)
BELTINE FOREST HOTEL **** - OSTRAVICE
7,8 km
BELTINE FOREST HOTEL **** - OSTRAVICEMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 109, v ceně od 1390 Kč (osoba/noc)
HOTEL & GARDEN *** U HOLUBŮ - ČELADNÁ
8,0 km
HOTEL & GARDEN *** U HOLUBŮ - ČELADNÁMoravskoslezské Beskydy / Čeladná
Kapacita bez přistýlek: 34, v ceně od 900 Kč (osoba/noc)
HORSKÝ HOTEL ČELADENKA ****
8,1 km
HORSKÝ HOTEL ČELADENKA ****Moravskoslezské Beskydy / Čeladná
Kapacita bez přistýlek: 105, v ceně od 790 Kč (osoba/noc)
PENZION NIČMAN NA BÍLÉM KŘÍŽI
8,6 km
PENZION NIČMAN NA BÍLÉM KŘÍŽIMoravskoslezské Beskydy / Staré Hamry
Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 300 Kč do 400 Kč (osoba/noc)
APARTMÁNOVÝ DŮM BÍLÝ KŘÍŽ
8,6 km
APARTMÁNOVÝ DŮM BÍLÝ KŘÍŽMoravskoslezské Beskydy / Staré Hamry
Kapacita bez přistýlek: 4, v ceně od 248 Kč do 1290 Kč (osoba/noc)
PENZION SLUNÍČKO *** NA OSTRAVICI
8,8 km
PENZION SLUNÍČKO *** NA OSTRAVICIMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 36, v ceně od 695 Kč (osoba/noc)
CHATA MĚSÍČEK OSTRAVICE
8,8 km
CHATA MĚSÍČEK OSTRAVICEMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 5, v ceně od 690 Kč (osoba/noc)
CHALUPA ZLATNÍK NA KRÁSNÉ
8,9 km
CHALUPA ZLATNÍK NA KRÁSNÉMoravskoslezské Beskydy / Krásná
Kapacita bez přistýlek: 19, v ceně od 290 Kč (osoba/noc)
CHALUPA MYSLIVNA - ZLATNÍK
8,9 km
CHALUPA MYSLIVNA - ZLATNÍKMoravskoslezské Beskydy / Krásná
Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 250 Kč (osoba/noc)
BESKÝDEK - RODINNÝ PENZION NA VISALAJÍCH
9,0 km
BESKÝDEK - RODINNÝ PENZION NA VISALAJÍCHMoravskoslezské Beskydy / Krásná
Kapacita bez přistýlek: 50, v ceně od 200 Kč (osoba/noc)
HORSKÁ CHATA VISALAJKA NA VISALAJÍCH
9,1 km
HORSKÁ CHATA VISALAJKA NA VISALAJÍCHMoravskoslezské Beskydy / Krásná
Kapacita bez přistýlek: 30, v ceně od 245 Kč do 295 Kč (osoba/noc)
HOTEL MESIT *** HORNÍ BEČVA
9,1 km
HOTEL MESIT *** HORNÍ BEČVAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva
Kapacita bez přistýlek: 105, v ceně od 250 Kč do 770 Kč (osoba/noc)
HORSKÁ CHATA SIHLY NA KRÁSNÉ
9,1 km
HORSKÁ CHATA SIHLY NA KRÁSNÉMoravskoslezské Beskydy / Krásná
Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 204 Kč (osoba/noc)
HORSKÝ HOTEL SEPETNÁ NA OSTRAVICI
9,2 km
HORSKÝ HOTEL SEPETNÁ NA OSTRAVICIMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 187, v ceně od 895 Kč (osoba/noc)
BUNGALOVY SEPETNÁ NA OSTRAVICI
9,2 km
BUNGALOVY SEPETNÁ NA OSTRAVICIMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 36, v ceně od 548 Kč (osoba/noc)
PENZION U PŘEHRADY - HORNÍ BEČVA
9,4 km
PENZION U PŘEHRADY - HORNÍ BEČVAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva
Kapacita bez přistýlek: 39, v ceně od 250 Kč do 430 Kč (osoba/noc)
SRUBY PEŘEJE OSTRAVICE
9,8 km
SRUBY PEŘEJE OSTRAVICEMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 20, v ceně od 250 Kč (osoba/noc)
HOTEL DUO *** HORNÍ BEČVA
9,8 km
HOTEL DUO *** HORNÍ BEČVAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva
Kapacita bez přistýlek: 140, v ceně od 890 Kč (osoba/noc)
CHATA SLUNÍČKO V HORNÍ BEČVĚ
9,9 km
CHATA SLUNÍČKO V HORNÍ BEČVĚValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva
Kapacita bez přistýlek: 18, v ceně od 185 Kč (osoba/noc)
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ NA VISALAJÍCH
9,9 km
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ NA VISALAJÍCHMoravskoslezské Beskydy / Morávka
Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 200 Kč (osoba/noc)
Města a obce
3,3 km BÍLÁ
8,4 km OSTRAVICE
11,0 km HORNÍ BEČVA
11,1 km ČELADNÁ
12,7 km PROSTŘEDNÍ BEČVA
12,8 km MALENOVICE
12,9 km KRÁSNÁ
13,1 km PSTRUŽÍ
[Další... (89)]
Stravování a zábava
69 m RESTAURACE SAMČANKA - STARÉ HAMRY
8,3 km HOTEL & KLUB FREUD OSTRAVICE
8,9 km HOSTINEC KNĚHYNĚ - ČELADNÁ
9,7 km RETAURACE U TKÁČŮ - OSTRAVICE
10,3 km GOLF & SKI RESTAURANT NA OSTRAVICI
11,7 km RESTAURACE U PAŘEZU NA ČELADNÉ
12,1 km RESTAURACE SKALKA - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
12,1 km KOLIBA ZÁRYŠ PUSTEVNY
[Další... (65)]
Historické zajímavosti
37 m KŘÍŽE VE STARÝCH HAMRECH
813 m POMNÍK MARYČKY MAGDONOVÉ NA STARÝCH HAMRECH
827 m KOSTEL SV. JINDŘICHA VE STARÝCH HAMRECH
3,3 km DŘEVĚNÝ KOSTEL SV. BEDŘICHA V BÍLÉ
3,4 km LOVECKÝ ZÁMEČEK NA BÍLÉ
4,4 km DŘEVĚNÝ KOSTEL SV. PANNY MARIE NA GRUNI
5,4 km BAČOVSKÁ CHYŽA - GRUŇ
6,1 km MOHYLA JOHNA LENNONA NA SMRKU
[Další... (200)]
Přírodní zajímavosti
3,0 km ŘEKA OSTRAVICE
3,7 km PP PODGRUŇ V BESKYDECH
4,8 km PRAMEN SMRADLAVÁ NA BÍLÉ
4,8 km PR POLEDŇANA V BESKYDECH
5,7 km PR V PODOLÁNKÁCH
6,1 km PR SMRK V BESKYDECH
6,3 km PP BUČACÍ POTOK
6,4 km PR MAZÁCKÝ GRÚNIK V BESKYDECH
[Další... (53)]
Technické zajímavosti
4,9 km PŘEHRADA ŠANCE
6,8 km VODNÍ NÁDRŽ MAXŮV KLAUS
8,1 km ROZHLEDNA ČARTÁK U TŘEŠTÍKU
8,7 km RADIOKOMUNIKAČNÍ VĚŽ NA LYSÉ HOŘE
11,9 km ROZHLEDNA MILOŇOVÁ - VELKÉ KARLOVICE
12,3 km ROZHLEDNA CYRILKA NA PUSTEVNÁCH
14,4 km PAMÁTNÉ MÍSTO PARTYZÁNSKÝCH ODBOJŮ A BUNKR NA MORÁVCE
16,5 km POHANKOVÝ MLÝN VE FRENŠTÁTĚ P. R.
[Další... (14)]
Kultura
82 m KNIHOVNA VE STARÝCH HAMRECH
8,4 km GALERIE UMĚNÍ NA OSTRAVICI
9,9 km PAMÁTNÍK J. KALUSE NA ČELADNÉ
11,1 km KNIHOVNA NA ČELADNÉ
12,9 km MÍSTNÍ KNIHOVNA KRÁSNÁ MOHELNICE
13,1 km KNIHOVNA PSTRUŽÍ
13,7 km HUDEBNÍ KLUB SANUK
14,0 km GALERIE KARLA SVOLINSKÉHO V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
[Další... (115)]
Turistika
117 m NAUČNÁ STEZKA JAVOŘINA - NĚMČANKA - SAMČANKA
117 m "OBRÁZKOVÁ CESTA" ZE STARÝCH HAMER NA JAVOŘINU
834 m NAUČNÁ STEZKA GRUŇ-BÍLÝ KŘÍŽ
1,1 km TURISTICKÁ TRASA STARÉ HAMRY - GRUŇ - KOZLENA - BÍLÝ KŘÍŽ
3,4 km CYKLOTRASY PŘES BÍLOU
4,1 km GRUŇ - REKREAČNÍ OBLAST STARÉ HAMRY
4,3 km KOPEC ZBOJNICKÁ V BÍLÉ
6,2 km SMRK
[Další... (92)]
Lázně
12,0 km BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM NA ČELADNÉ
22,5 km BYLINNÉ LÁZNIČKY V KOMORNÍ LHOTCE
Sport
57 m VÍCEÚČELOVÉ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VE STARÝCH HAMRECH
3,2 km DĚTSKÝ LYŽAŘSKÝ PARK BÍLÁ
3,4 km BĚŽECKÉ TRATĚ - BÍLÁ - STARÉ HAMRY
3,4 km LETNÍ PARK A DĚTSKÝ LANOVÝ PARK V BÍLÉ
3,4 km TENISOVÝ KURT V BÍLÉ
3,5 km LANOVKA ZBOJNÍK BÍLÁ
3,5 km SKI BÍLÁ
3,5 km SINGLETRAILS BÍLÁ
4,0 km SKI PARK GRUŇ STARÉ HAMRY
5,3 km LYŽAŘSKÝ AREÁL SKI MEZIVODÍ
6,1 km SJÍŽDĚNÍ ŘEKY OSTRAVICE V BESKYDECH
6,3 km LYŽAŘSKÝ AREÁL KOCIANKA - ČELADNÁ
7,2 km STEZKA BESKYDSKOU KRAJINOU NA KONI - TURISTICKÁ JÍZDÁRNA MUCHOVICE
8,1 km LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO TŘEŠTÍK NA BÍLÉ
8,3 km SKI KLEMA - BUMBÁLKA
8,4 km SKI AREÁL MEČOVÁ HORNÍ BEČVA
8,6 km LYŽAŘSKÝ AREÁL ZLATNÍK - FELA
8,6 km SKI LYSÁ HORA
8,7 km BĚŽECKÉ TRATĚ - LYSOHORSKÁ MAGISTRÁLA
8,7 km SKI AREÁL U SACHOVY STUDÁNKY
8,7 km LYŽAŘSKÝ VLEK VISALAJE - TJ SOKOL STARÉ MĚSTO
8,8 km KOUPALIŠTĚ U PENZIONU SLUNÍČKO NA OSTRAVICI
8,8 km SKI AREÁL NA PLOŠTINĚ ČELADNÁ
8,9 km LANOVÉ BLUDIŠTĚ OPIČÁRNA - OSTRAVICE
9,0 km LYŽAŘSKÝ AREÁL BIOCEL - ZLATNÍK
9,2 km RELAXCENTRUM SEPETNÁ NA OSTRAVICI
9,2 km LYŽAŘSKÝ AREÁL RADEGAST SIHLY NA KRÁSNÉ
9,7 km SKI AREÁL OSTRÁ V MALENOVICÍCH
9,7 km VODNÍ NÁDRŽ HORNÍ BEČVA
9,7 km LYŽAŘSKÝ AREÁL KUBIŠKA HORNÍ BEČVA
9,8 km KRYTÝ BAZÉN A WELLNESS CENTRUM HOTELU DUO HORNÍ BEČVA
10,2 km PROSPER HORSE RANCH NA ČELADNÉ
10,2 km GOLFOVÉ HŘIŠTĚ OSTRAVICE
10,3 km PROSPER GOLF CLUB ČELADNÁ
10,3 km JÍZDÁRNA MALENOVICE
10,4 km SEDAČKOVÁ LANOVKA RALIŠKA
10,4 km BĚŽECKÉ TRATĚ - OSTRAVICE
10,4 km SKI AREÁL RALIŠKA
10,5 km LYŽAŘSKÝ AREÁL SOLISKO HORNÍ BEČVA
10,6 km LYŽAŘSKÝ VLEK BABSKÁ VELKÉ KARLOVICE
10,6 km TERMÁLNÍ BAZÉNY HORAL VELKÉ KARLOVICE
10,6 km KARDIO FITNESS HORAL VELKÉ KARLOVICE
10,7 km FARMA ZÁTOPEK - OSTRAVICE
10,7 km OŚRODEK NARCIARSKI P.O.M.A. MALENOWICE
10,7 km LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO P.O.M.A. MALENOVICE
10,7 km JÍZDÁRNA QUATTRO HORNÍ BEČVA
10,7 km GOLFOVÉ HŘIŠTĚ HORAL VELKÉ KARLOVICE
10,7 km WELLNESS CENTRUM BABSKÁ VE VELKÝCH KARLOVICÍCH - LÉSKOVÉ
10,8 km SNOWTUBING VELKÉ KARLOVICE
10,9 km KRYTÝ BAZÉN PETR BEZRUČ MALENOVICE
10,9 km BOWLING PETR BEZRUČ MALENOVICE
11,5 km SKI MALENOVICE
12,0 km VALACHY TOUR
12,1 km BĚŽECKÉ TRATĚ - PUSTEVNY
12,2 km LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO PUSTEVNY
12,2 km KOLOBĚŽKY PUSTEVNY
12,4 km SKI AREÁL RAZULA VELKÉ KARLOVICE
12,4 km DĚTSKÝ PARK RAZULÁK VELKÉ KARLOVICE
12,7 km SPORTOVNÍ AREÁL DUBINA PSTRUŽÍ
12,7 km LETNÍ AREÁL OPÁLENÁ PSTRUŽÍ
12,7 km SKI AREÁL OPÁLENÁ PSTRUŽÍ
12,8 km TĚLOCVIČNA PSTRUŽÍ
13,1 km TĚLOCVIČNA A KURTY V KUNČICÍCH P. O.
13,2 km PAINTBALL VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ
13,4 km TENISOVÁ HALA EDIMEX FRÝDLANT N. O.
13,4 km PARAGLIDING SKALKA - ONDŘEJNÍK
13,5 km KOUPALIŠTĚ FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
13,5 km BOWLING HARCOVNA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
13,5 km TENISOVÉ KURTY FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
13,5 km LANOVÁ DRÁHA PUSTEVNY
13,5 km SKI MAKOV ***
13,6 km ADVENTURE GOLF TROJANOVICE
13,6 km LASEROVÁ STŘELNICE TROYER TROJANOVICE
13,6 km FITNESS CENTRUM TROYER TROJANOVICE
13,6 km BAZÉN TROYER TROJANOVICE
13,8 km HORSKÝ LANOVÝ PARK TARZANIE TROJANOVICE
13,8 km BOWLING RÁZTOKA TROJANOVICE
13,9 km HALA SPORT TJ FERRUM A BAR SPORT FRÝDLANT N. O.
14,0 km SPORTOVNÍ LETIŠTĚ VE FRÝDLANTĚ N. O.
14,0 km FITCENTRUM HARCOVKA VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ
14,2 km KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ VE FRÝDLANTĚ N. O.
14,2 km MINIGOLF NA LETOHRÁDKU VE FRÝDLANTĚ N. O.
14,2 km SKI AREÁL MACHŮZKY VELKÉ KARLOVICE
14,3 km AREÁL TJ SOKOL VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ
14,4 km DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
14,4 km SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ CENTRUM KOTELNA - GIFF ARÉNA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
14,6 km LYŽAŘSKÝ VLEK POD SOLÁNĚM
14,6 km BĚŽECKÉ TRATĚ - MORÁVKA - SVIŇORKY
14,7 km BĚŽECKÉ TRATĚ - ONDŘEJNÍK
15,1 km SKI AREÁL SVIŇORKY NA MORÁVCE
15,2 km SKI AREÁL JEZERNÉ VELKÉ KARLOVICE
15,2 km SKI AREÁL SOLÁŇ VRCHOL
15,3 km LYŽAŘSKÝ AREÁL SOLÁŇ - BZOVÉ
15,3 km LYŽAŘSKÝ AREÁL U BAMBUCHŮ VELKÉ KARLOVICE
15,5 km KOUPALIŠTĚ V HUTISKU-SOLANEC
15,5 km KOUPALIŠTĚ MORÁVKA
15,5 km KARLOVSKÁ 50
15,6 km BĚŽECKÉ TRATĚ - VELKÉ KARLOVICE - JAVORNÍKY
15,8 km KOUPALIŠTĚ VELKÉ KARLOVICE
16,0 km VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V HORNÍ LOMNÉ
16,0 km TENISOVÉ KURTY NA DOLINĚ TROJANOVICE
16,1 km SKI ČARTÁK SOLÁŇ
16,1 km LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO ZÓNA SNOW KASÁRNA V JAVORNÍCÍCH
16,1 km PLÁŽOVÝ VOLEJBAL NA SOLÁNI
16,2 km SKI AREÁL SYNOT KYČERKA VELKÉ KARLOVICE - PLUSKOVEC
16,3 km BIKE PARK KYČERKA - VELKÉ KARLOVICE
16,4 km JÍZDÁRNA MORÁVKA
16,5 km LYŽAŘSKÝ AREÁL HORNÍ LOMNÁ - PŘELAČ
16,6 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ A TENISOVÝ KURT V PRŽNĚ
16,8 km VOLEJBALOVÉ KURTY V RAŠKOVICÍCH
17,1 km TJ JANOVICE
17,2 km TJ VIGANTICE - FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
17,2 km TENISOVÉ KURTY V METYLOVICÍCH
17,4 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V METYLOVICÍCH
17,7 km SPLAV NA ŘECE OSTRAVICI V BAŠCE
17,8 km BOWLING A SQUASH HORNÍ LOMNÁ
17,8 km KRYTÝ BAZÉN VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
17,9 km SQUASH CENTRUM FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
17,9 km TĚLOCVIČNA TJ SOKOL V METYLOVICÍCH
18,0 km SKATE PARK VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
18,4 km SKI AREÁL KAROLINKA
18,4 km AREÁL SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ JIŘÍHO RAŠKY
18,4 km SKOKANSKÝ MŮSTEK V KOZLOVICÍCH
18,4 km LANOVÁ DRÁHA HOREČKY - FRENŠTÁT P. R.
18,5 km DĚTSKÁ SJEZDOVKA NA HOREČKÁCH - FRENŠTÁT P. R.
18,5 km TENISOVÉ KURTY V KOZLOVICÍCH
18,5 km KOUPALIŠTĚ VIGANTICE
18,8 km SPORTOVNÍ KLUB SKALICKÝ DVŮR VE FRÝDKU-MÍSTKU
18,8 km JÍZDÁRNA TJ SLOVAN VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
18,8 km AQUAPARK FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
19,0 km VALAŠSKÝ GOLFOVÝ KLUB V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
19,2 km VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA ROŽNOV P. R.
19,2 km RANČ PAINT HORSE s.r.o. KOZLOVICE
19,3 km ANTUKOVÝ KURT, VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ A FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ VE VYŠNÍCH LHOTÁCH
19,4 km SKI AREÁL PALKOVICE
19,4 km KOUPALIŠTĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
19,6 km SKI AREÁL ŘEKA
19,6 km GIBON PARK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
19,7 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V NIŽNÍCH LHOTÁCH
19,7 km SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLOVNA V BAŠCE
19,8 km BOWLING FREEŠKO ROŽNOV P. R.
20,0 km DĚTSKÉ SPORTOVIŠTĚ V NIŽNÍCH LHOTÁCH
20,1 km TENISOVÉ KURTY V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
20,2 km JEZDECKÝ KLUB DŘEVĚNÝ DVŮR V BAŠCE
20,2 km JÍZDÁRNA U BAČŮ V PALKOVICÍCH
20,4 km PARAGLIDING VELKÝ JAVORNÍK
20,4 km FITNESS CENTRUM RESORTU ENERGETIC ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
20,4 km TENISOVÉ KURTY RESORTU ENERGETIC ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
20,5 km TĚLOCVIČNA V PALKOVICÍCH
20,5 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V PALKOVICÍCH
20,5 km TENISOVÉ KURTY V PALKOVICÍCH
20,5 km VODNÍ NÁDRŽ BAŠKA
20,6 km KOUPALIŠTĚ BALATON V NOVÉM HROZENKOVĚ
20,7 km SKI AREÁL SEVERKA - VELKÝ POLOM V DOLNÍ LOMNÉ
20,8 km SKI BUS SEVERKA
21,0 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V KUNČIČKÁCH U BAŠKY
21,2 km LETIŠTĚ V MÍSTKU BAHNĚ
21,3 km KOUPALIŠTĚ V DOLNÍ LOMNÉ
21,4 km BĚŽECKÉ TRATĚ - VELKÝ JAVORNÍK
21,7 km KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
22,3 km JÓGA V DOBRATICÍCH
22,4 km HIPOSTEZKA V POBESKYDÍ
22,4 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ DOBRATICE
22,5 km LYŽAŘSKÝ KLUB VEŘOVICE
22,6 km BĚŽECKÉ TRATĚ - JAVOROVÝ VRCH
22,6 km PARAGLIDING NA JAVOROVÉM VRCHU U TŘINCE
22,6 km HORSKÉ STŘEDISKO JAVOROVÝ VRCH
22,7 km SPORTOVNÍ AREÁL VLČOVICE
22,7 km LYŽAŘSKÝ AREÁL VRANČA - NOVÝ HROZENKOV
23,0 km GOLFOVÉ HŘIŠTĚ HUKVALDY
23,0 km TJ SOKOL VE STARÉM MĚSTĚ
23,2 km PONY KLUB MILÍKOV
23,4 km VODNÍ NÁDRŽ OLEŠNÁ U FRÝDKU-MÍSTKU
23,4 km LYŽAŘSKÝ AREÁL ČERVENÝ KÁMEN V KOPŘIVNICI
23,4 km KRYTÝ AQUAPARK OLEŠNÁ VE FRÝDKU-MÍSTKU
23,4 km LETNÍ AQUAPARK OLEŠNÁ VE FRÝDKU-MÍSTKU
23,4 km BĚŽECKÁ TRASA KOLEM OLEŠNÉ
23,5 km SPORTOVNÍ AREÁL TJ SMILOVICE
23,8 km SPORTOVNÍ STŘELNICE SBTS VOJKOVICE
23,8 km RODINNÁ STÁJ DOLNÍ LOMNÁ
23,9 km KOUPALIŠTĚ V KOPŘIVNICI
23,9 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH
23,9 km VODNÍ NÁDRŽ VĚTŘKOVICE
23,9 km MOTOKÁRY VE FRÝDKU-MÍSTKU
23,9 km BOWLING CENTRUM KOPŘIVNICE
23,9 km MINIGOLF V KOPŘIVNICI
23,9 km MINIAQUAPARK V MOSTECH U JABLUNKOVA
24,0 km SKI AREÁL BÚŘOV - VALAŠSKÁ BYSTŘICE
24,0 km LANOVÁ DRÁHA JAVOROVÝ VRCH U TŘINCE
24,1 km KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLÍK V MÍSTKU
24,1 km LETNÍ STADION V KOPŘIVNICI
24,1 km SKI CENTRUM KOHÚTKA
24,1 km PLAVECKÝ BAZÉN NA 11 ZŠ VE FRÝDKU-MÍSTKU
24,2 km KRYTÝ BAZÉN V KOPŘIVNICI
24,2 km POLYFUNKČNÍ CENTRUM SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V ZUBŘÍ
24,3 km MAJA - STUDIO MODERNÍ ŽENY VE FRÝDKU-MÍSTKU
24,4 km VÍCEÚČELOVÁ HALA V ZUBŘÍ
24,4 km ZÁBAVNÍ AREÁL MOSTY U JABLUNKOVA
24,4 km SKI AREÁL MOSTY U JABLUNKOVA
24,4 km DESERT ROSE - HNOJNÍK
24,4 km BOBOVÁ DRÁHA V MOSTECH U JABLUNKOVA
24,5 km BĚŽECKÉ TRASY - MOSTY U JABLUNKOVA, GIROVSKÁ MAGISTRÁLA
24,5 km JEZDECKÁ STÁJ BŘEŽITÁ
24,5 km HALA POLÁRKA FRÝDEK-MÍSTEK
24,5 km BOWLING NA KAMYNCU JABLUNKOV
24,5 km STÁJ MONCHERI - HNOJNÍK
24,7 km ZIMNÍ STADION V KOPŘIVNICI
24,8 km KRYTÝ BAZÉN SŠED FRÝDEK-MÍSTEK
25,2 km SPORT & RELAXACE BIRIJUS V KOPŘIVNICI
25,5 km TENISOVÉ KURTY V KOPŘIVNICI
25,6 km RELAX CENTRUM V KOPŘIVNICI
25,6 km BOWLING NUMBER 92 V KOPŘIVNICI
25,9 km TJ SVIADNOV
26,1 km MAGISTRÁLA VSETÍNSKÉ VRCHY
26,2 km NORDIC SKI CENTRUM VSACKÝ CÁB
26,2 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ VE STAŘÍČI
26,5 km BUBLA CITY RANCH V KOPŘIVNICI
26,6 km LYŽAŘSKÝ VLEK NA POLANCE
26,6 km TĚLOCVIČNA VE STAŘÍČI
26,7 km SPORTOVNÍ AREÁL VE STAŘÍČI
26,7 km KOUPALIŠTĚ AMERYKA V JABLUNKOVĚ
27,1 km FRY RELAX CENTRUM VE FRYČOVICÍCH
27,4 km KOUPALIŠTĚ LIBOTÍN - ŠTRAMBERK
27,4 km KOUPALIŠTĚ RICCO V PŘÍBOŘE
27,5 km AQUAZORBING - AQUAROLLER PŘÍBOR
27,6 km JÓGA - LUČINA
27,6 km TĚLOCVIČNA A HŘIŠTĚ NA LUČINĚ
27,7 km LETNÍ KOUPALIŠTĚ V TŘINCI
27,9 km SPORTOVNÍ HALA TJ PŘÍBOR
27,9 km JÍZDÁRNA VITALITY SLEZSKO V BYSTŘICI
27,9 km SPORT CENTRUM ZAŠOVÁ
28,0 km BOWLING ORLOVNA V ZAŠOVÉ
28,0 km VODNÍ NÁDRŽ ŽERMANICE U FRÝDKU-MÍSTKU
28,0 km KRYTÝ BAZÉN TŘINEC
28,1 km KRYTÝ BAZÉN BYSTŘICE NAD OLŠÍ
28,1 km SPORTOVNÍ AREÁL STADION BYSTŘICE NAD OLŠÍ
28,2 km HOROLEZECKÁ STĚNA PŘÍBOR
28,2 km SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ NA LUČINĚ
28,3 km SPORTOVNÍ AREÁL VITALITY VENDRYNĚ
28,4 km AQUA BOOM - ZÁBAVA NA VODĚ - ŽERMANICKÁ PŘEHRADA
28,4 km FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V SEDLIŠTI
28,6 km STÁJ NEWPORT RANCH V DOLNÍCH DOMASLAVICÍCH
28,6 km SKI TŘANOVICE
28,8 km GOLFOVÉ HŘIŠTĚ A INDOOR GOLF ROPICE
28,8 km SKÁLY V OBCI BYSTŘIČKA
29,2 km CHATA HRÁDEK
29,2 km BOWLING BYSTŘICE NAD OLŠÍ
29,3 km SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL V BRUŠPERKU
29,5 km LYŽAŘSKÝ VLEK VESELÁ ZAŠOVÁ
29,6 km BAZÉN BRUŠPERK
29,7 km SPORTOVNÍ HALA V BRUŠPERKU
29,7 km VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V BRUŠPERKU
29,9 km VODNÍ NÁDRŽ BYSTŘIČKA
30,0 km MOTOKÁRY STEELRING TŘINEC
Obchod a služby
3,2 km LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDOVÁ ŠKOLA BÍLÁ
3,2 km TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM BÍLÁ
3,3 km PŮJČOVNA KOL A KOLOBĚŽEK V BÍLÉ
3,4 km SUN SKI & BOARD SCHOOL, PROVOZOVNA BÍLÁ
3,4 km PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ BÍLÁ
4,0 km WELLNESS SKI PARK GRUŇ
8,0 km BALNEO CENTRUM - MOON ROOM ČELADNÁ
8,1 km LESNÍ LÁZNĚ ČELADENKA
[Další... (99)]
  Další možnosti regionu ... Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou.Komentáře k článku
Velicé pěkné, zvláště fotografie.
29.1.2013, Pytel Jaromír (89.24.17.1)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda byste mohli vložit na stránky i seznam autobusových zastávek v okolí. Děkuji.
26.7.2010, Elle (193.165.162.136)
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku
Vážení návštěvníci, komentáře k místu smí vkládat každý a bez přihlášení. Smyslem komentářů je předání dojmu či tipů ostatním. Nejedná se o chatovou místnost. Prosíme všechny přispívající o slušnost a věcnost. Vyhrazujeme si právo smazat příspěvky nesouvisející s tématem a příspěvky nesmyslné. Taktéž si vyhrazujeme právo rušit příspěvky porušující zákony ČR, vulgární, spamující, urážející, pomlouvající, nerespektující soukromí ostatních, příspěvky nezákonné, propagující jakoukoliv nesnášenlivost, diskriminaci či skrytou reklamu. Odesláním komentáře dáváte souhlas k uveřejnění Vaší IP adresy na serveru Beskydy.cz. Vaše jméno či nick nesmí zneužít jméno známé osoby.
Redakce neodpovídá za obsah diskusních příspěvků.
Text:
Jméno:   Email (nepovinné):
CAPTCHA imageZadejte výsledek:

InfoČesko
Přihlášení
Login
Heslo


O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Doporučujeme

Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Copyright (C) 1998-2018 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b
Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy