www.beskydy.cz - Moravskoslezské Beskydy - Moravskoslezský kraj - STARÉ HAMRY


Upravit informace | Vložit novinku | Vložit akci | Tisknout

STARÉ HAMRY

Informace garantovaná majitelem/správcem
Místo:Obecní úřad
Adresa:Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry
Telefon:+420 558 690 187
Fax:+420 558 690 073
Email:obec(zavináč)stare-hamry(tečka)cz
WWW:http://www.stare-hamry.cz
GPS:49°28'6,430"N, 18°25'54,730"E
Odpovědná osoba:Bc. Eva Tořová
Pro detail klikni (ortofotomapa)

Fotografie (37)[Zobrazit náhledy]
previous
STARÉ HAMRY 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - letecký pohled na přehradu a Staré Hamry 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Škola 
(klikni pro zvětšení)
Obecní úřad STARÉ HAMRY 
(klikni pro zvětšení)
Kostel sv. Panny Marie na Gruni 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Zima, místní část Lojkaščanka 
(klikni pro zvětšení)
SKI PARK Gruň 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Zima 
(klikni pro zvětšení)
Přírodní památka Podgruň 
(klikni pro zvětšení)
Pohled na Bílý kříž 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Zima - běžecká stopa 
(klikni pro zvětšení)
Zima - běžecká stopa, Gruň 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Základní škola 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Bílý kříž 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Hraniční kámen u OÚ 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Pomník obětem II. svět. války u OÚ 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Zima - běžecká stopa 
(klikni pro zvětšení)
Z kulturního života obce STARÉ HAMRY 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Centrum obce - Samčanka 
(klikni pro zvětšení)
Staré Hamry 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Studánka 
(klikni pro zvětšení)
Přírodní rezervace Poledňana 
(klikni pro zvětšení)
Z kulturního života obce STARÉ HAMRY 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Restaurace a obchod smíšeného zboží a potravin 
(klikni pro zvětšení)
Z kulturního života obce STARÉ HAMRY 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Zima - běžecká stopa 
(klikni pro zvětšení)
Zvonička na Samčance 
(klikni pro zvětšení)
Obrázková cesta STARÉ HAMRY 
(klikni pro zvětšení)
STARÉ HAMRY - Centrum na Samčance 
(klikni pro zvětšení)
Přehrada Šance 
(klikni pro zvětšení)
SKI PARK Gruň 
(klikni pro zvětšení)
Staré Hamry 
(klikni pro zvětšení)
Zima - běžecká stopa, Bílý Kříž 
(klikni pro zvětšení)
Zima Gruň 
(klikni pro zvětšení)
POMNÍK MARYČKY MAGDONOVÉ NA STARÝCH HAMRECH 
(klikni pro zvětšení)
Bačovská chýža 
(klikni pro zvětšení)
TURISTICKÁ CHATA ŠVARNÁ HANKA 
(klikni pro zvětšení)
next

Podhorská obec Staré Hamry leží pod soutokem Bílé a Černé Ostravice 20 km jižně od Frýdku-Místku. Je rozdělena údolní nádrží Šance, postavenou v letech 1964-70, na slezskou a moravskou část. Centrum obce je na moravské straně na osadě Samčanka u silnice první třídy.
Obec dostala pojmenování podle hamru, který dal postavit roku 1638 hrabě Jiří Oppersdorf. Obec je významným střediskem letní i zimní turistiky a na jejím území leží známé a hodně navštěvované rekreační oblasti Bílý kříž a Gruň, odkud jsou nádherné výhledy i na Malou Fatru. Staré Hamry jsou známé z tvorby Petra Bezruče (báseň Maryčka Magdonova).

Status: obec
Celková výměra: 8472 ha
Počet obyvatel: 543 (k 1.1.2010)
Okres: Frýdek-Místek
Nadmořská výška: 500 m n. m.
Osady: Obec se skládá z padesáti pěti osad, z nichž nejvýznamější je Samčanka, Lojkaščanka, Chlopčíky a Klubová na moravské straně a Gruň, Janikula, Podgruň, Jamník, Porubané a Vroble na straně slezské.
Sousedi: Staré Hamry sousedí s obcemi Ostravice, Bílá, Čeladná, Krásná a Klokočov.
Je členem: Obec je členem Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.

HISTORIE OBCE

Vznik obce Staré Hamry lze zařadit někdy mezi léta 1636 - 1639, kdy se dochovala první gruntovní kniha. V roce 1638 zde nechal hrabě Oppersdorf postavit jeden železný hamr, poháněný vodou, což vlastně byly první železárny na panství frýdeckém. Do nich se dodávala ruda, která se těžila v nedalekých Malenovicích. Když později vznikly nové hamry v Bašce, říkalo se předešlým hamrům staré. Tak vznikl název Staré Hamry, který přešel pak i na dědinu, která se vyrubáváním lesů a stavěním nových chalup rozšiřovala směrem do tzv. "zadních hor".

V roce 1664 byla v Hamrech 18 chalupníků, panský dům a dům pro hamerníky a 2 mlýny. Na počátku 19. století měla obec 100 domů a 551 obyvatel. Ve 40. letech 19 století bylo již v obci 1826 obyvatel, 197 domů a 343 bytových stran.

Původní Staré Hamry se však rozkládaly pouze na pravém břehu řeky Ostravice, od jejího pramene na Bílém Kříži (tzv. Černá Ostravice) až po dnešní Novou Ves. Důkazem toho jsou doposud zachované názvy osad, např. Hamrovice. Řeka Ostravice, na které byla postavena vodní nádrž Šance, tvořila až do r. 1928 oficiální hranici mezi Moravou a Slezskem. 1. července 1951 došlo k novému správnímu rozdělení. Byly utvořeny současné územní celky obcí Ostravice, Staré Hamry. Rovněž byla vytvořena obec Bílá.

Dnešní tzv. moravská část Starých Hamer byla až do roku 1948 v držení olomouckého arcibiskupství, a proto v minulosti procházela i poněkud odlišným vývojem než strana slezská. Největší rozkvět obce lze zaznamenat někdy ke konci minulého a v první polovině tohoto století, kdy tato obec byla vyhledávanou a známou rekreační oblastí. V tomto směru lze snad vzpomenout především básníka Petra Bezruče, který zde našel svůj "druhý domov" a jehož báseň Maryčka Magdonová, věnovaná tomuto kraji, se stala vlastně nejznámější a stěžejní básní jeho básnického díla.

Dnešní Staré Hamry již mají poněkud pozměněnou tvář, především ve vztahu k samotné přehradní nádrži a jejímu blízkému okolí, kde vzniklo nové funkční centrum na Samčance. Výstavba přehrady poznamenala nejen vzhled, ale i samotný život obce Staré Hamry. Došlo jednak k zatopení původně vybudovaného a stabilizovaného centra obce s vlakovým spojením, k likvidaci většiny obchodů, služeb a snížení celkového počtu obyvatel o téměř 1/2 a jednak k dalšímu zhoršení původních životních podmínek v obci, k zpřetrhání dlouhodobých sociálně-historických vazeb obou rozdělených částí obce a následně dalším omezením, vyplývajícím ze začlenění celé obce do nových pásem hygienické ochrany tohoto vodního díla. O nejasnosti celkové budoucí koncepce obce při stavbě přehrady mimo jiné svědčí právě novější zástavba na Samčance, která byla postupně realizována bez celkovějšího časového a architektonického pohledu, kdy jednotlivé budovy mají značně rozličný ráz a ani situování výstavby nového středu obce ve "dvojité zatáčce" nově vybudované frekventované levobřežní silnice jistě nebylo řešením optimálním.

Poněkud vzdálenější jednotlivé osady sice nebyly touto výstavbou nijak výrazněji dotčeny, osud se však na nich podepsal jinak. Špatná dostupnost, celkově těžší životní podmínky i nenahrazená ztráta v obci kdysi vybudované a stabilizované sítě jednotlivých služeb a obchodů způsobily, že především mladým rodinám se v těchto podmínkách již většinou žít nadále nechtělo, starší trvale bydlící občané postupně umírali, a tak se tyto části obce pozvolna měnily v sice krásné, leč pouze většinou již jen chatové osady.

I přes tyto výše uvedené skutečností si však Staré Hamry dokázaly i v současnosti uchovat svůj nezapomenutelný kouzelný půvab a stále jsou proto vyhledávaným místem rekreačních pobytů.

Zvláštností obce jsou také dvě katastrální území Staré Hamry l a Ostravice 2, jako pozůstatek nového správního rozdělení v roce 1951. V roce 1990 se také od Starých Hamer odloučila obec Bílá, která do té doby byla jejich součástí. V současné době slouží pro výuku žáků I. stupně již jen původní budova školy na Samčance.

PAMÁTKY

Ve Starých Hamrech byl roku 1856 dostaven kamenný kostel zasvěcený sv. Jindřichovi. Podle kroniky se stavěl 1000 dní. Kostel zůstal na původním místě, dnes na východním břehu přehrady. Dříve se v údolí pod ním rozkládala obecní zástavba a železnižní stanice. V blízkosti kostela je hřbitov a pomník Maryčky Magdonové autora Augustina Handzela, na památku legendární postavě Bezručových Slezských písní jej roku 1933 dal postavit spolek Sokol.

Na území Starých Hamer se nachází několik chráněných tisů červených na enklávách Medvědí, Němčanka a Klubová. Často narazíte i na různé kříže, ty nejvýznamnější jsou litinový kříž v centru obce a bílý kříž na hřebeni.
Na Gruni stojí dřevěná kaple sv. Panny Marie Pomocné. Kaple je vyhledávanou kulturní památkou. Na osadě Bílý kříž je vyhledávaným turistickým cílem bílý kříž, podle něhož osada dostala své jméno. Cestou od kostela sv. Jindřicha přes Gruň na Bílý kříž se mohou turisté seznámit s historií obce a jejími zajímavostmi prostřednictvím naučné stezky Gruň – Bílý kříž. Za dobré viditelnosti mohou turisté na Gruni obdivovat krásu slovenských hor - Malá Fatra, Západní Tatry – Roháče.

Dalšími zajímavostmi v katastru obce je přírodní památka Podgruň – horská louka se vzácnou flórou a přírodní rezervace Poledňana – přirozené beskydské porosty, bučina se smrkem a klenem.
Zajímavostí je i vodní nádrž Šance na řece Ostravici, zdroj pitné vody pro Ostravsko (335 ha).

KULTURA

Kulturním centrem je rekonstruovaný Kulturní dům, kde probíhají kulturní a společenské akce.
Pravidelně konané akce během roku: na Gruni "Gruň náš šumný jediný" (první ročník v r. 2016, stálý termín konání je poslední prázdninová sobota v srpnu), "Lidé lidem v Beskydech" probíhá na Konečné (obec je spolupořadatelem), plesy, oslavy významných kalendářních dní.

RELAXACE

Sportovní vyžití nabízí v zimě milovníkům sjezdového lyžování SKI PARK GRUŇ. Z Černé, přes Školeny, Gruň na Bílý kříž a Konečnou je strojově udržovaná běžecká stopa. Obec protíná nesčetně turistických a cykloturistických tras. V centru obce je fotbalové hřiště a nově bylo vybudováno víceúčelové hřiště u školy a dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Staré Hamry nabízí díky svému umístění v horách několik možností rekreace v chatách a horských hotelích.

SLUŽBY A VYBAVENOST

 • Obecní úřad
 • Základní škola na Samčance
 • Hasiči
 • Obvodní lékařka
 • Dětský lékař
 • Holič
 • Prodejna smíšeného zboží a potravin COOP

DOSTUPNOST

Vzdálenost vzdušnou čarou 23 km J směrem od okresního města Frýdek-Místek.

 • Vlakem: žst. Ostravice (trať č. 324), vzdálenost 8,5 km.
 • Autobusem: zastávka Staré Hamry.
 • Pěšky: žlutá TZ směr Kladnatá a Horní Bečva, směr Čeladná - Podolánky Kocianka a směr Gruň a Bílý Kříž.
 • Na kole: cyklotrasa č. 461, 6178, 6180.
 • Autem: silnice č. 55 směr Ostravice a směr Bílá.

ZDROJ INFORMACÍ: OÚ Staré Hamry


Datum poslední aktualizace článku: 9.2.2018


Aktuality
1.12.2016
Rekonstrukce VD Šance
„Rekonstrukce zásadně zvýší bezpečnost přehrady, která po úpravách ustojí i desetitisíciletou ... [více]V okolí najdete ...
HOTEL BAUER BÍLÁ
3,3 km
HOTEL BAUER BÍLÁMoravskoslezské Beskydy / Bílá
Kapacita bez přistýlek: 109, v ceně od 463 Kč (osoba/noc)
PENZION LEDOVEC - BÍLÁ
5,1 km
PENZION LEDOVEC - BÍLÁMoravskoslezské Beskydy / Bílá
Kapacita bez přistýlek: 24, v ceně od 350 Kč (osoba/noc)
CHATY - APARTMÁNY V BÍLÉ
6,9 km
CHATY - APARTMÁNY V BÍLÉMoravskoslezské Beskydy / Bílá
Kapacita bez přistýlek: 8, v ceně od 575 Kč (osoba/noc)
BELTINE FOREST HOTEL **** - OSTRAVICE
7,8 km
BELTINE FOREST HOTEL **** - OSTRAVICEMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 109, v ceně od 1390 Kč (osoba/noc)
HOTEL & GARDEN *** U HOLUBŮ - ČELADNÁ
8,0 km
HOTEL & GARDEN *** U HOLUBŮ - ČELADNÁMoravskoslezské Beskydy / Čeladná
Kapacita bez přistýlek: 34, v ceně od 900 Kč (osoba/noc)
HORSKÝ HOTEL ČELADENKA ****
8,1 km
HORSKÝ HOTEL ČELADENKA ****Moravskoslezské Beskydy / Čeladná
Kapacita bez přistýlek: 105, v ceně od 790 Kč (osoba/noc)
PENZION NIČMAN NA BÍLÉM KŘÍŽI
8,6 km
PENZION NIČMAN NA BÍLÉM KŘÍŽIMoravskoslezské Beskydy / Staré Hamry
Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 300 Kč do 400 Kč (osoba/noc)
APARTMÁNOVÝ DŮM BÍLÝ KŘÍŽ
8,6 km
APARTMÁNOVÝ DŮM BÍLÝ KŘÍŽMoravskoslezské Beskydy / Staré Hamry
Kapacita bez přistýlek: 4, v ceně od 248 Kč do 1290 Kč (osoba/noc)
PENZION SLUNÍČKO *** NA OSTRAVICI
8,8 km
PENZION SLUNÍČKO *** NA OSTRAVICIMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 36, v ceně od 695 Kč (osoba/noc)
CHATA MĚSÍČEK OSTRAVICE
8,8 km
CHATA MĚSÍČEK OSTRAVICEMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 5, v ceně od 690 Kč (osoba/noc)
CHALUPA ZLATNÍK NA KRÁSNÉ
8,9 km
CHALUPA ZLATNÍK NA KRÁSNÉMoravskoslezské Beskydy / Krásná
Kapacita bez přistýlek: 19, v ceně od 290 Kč (osoba/noc)
CHALUPA MYSLIVNA - ZLATNÍK
8,9 km
CHALUPA MYSLIVNA - ZLATNÍKMoravskoslezské Beskydy / Krásná
Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 250 Kč (osoba/noc)
BESKÝDEK - RODINNÝ PENZION NA VISALAJÍCH
9,0 km
BESKÝDEK - RODINNÝ PENZION NA VISALAJÍCHMoravskoslezské Beskydy / Krásná
Kapacita bez přistýlek: 50, v ceně od 200 Kč (osoba/noc)
HORSKÁ CHATA VISALAJKA NA VISALAJÍCH
9,1 km
HORSKÁ CHATA VISALAJKA NA VISALAJÍCHMoravskoslezské Beskydy / Krásná
Kapacita bez přistýlek: 30, v ceně od 245 Kč do 295 Kč (osoba/noc)
HOTEL MESIT *** HORNÍ BEČVA
9,1 km
HOTEL MESIT *** HORNÍ BEČVAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva
Kapacita bez přistýlek: 105, v ceně od 250 Kč do 770 Kč (osoba/noc)
HORSKÁ CHATA SIHLY NA KRÁSNÉ
9,1 km
HORSKÁ CHATA SIHLY NA KRÁSNÉMoravskoslezské Beskydy / Krásná
Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 204 Kč (osoba/noc)
HORSKÝ HOTEL SEPETNÁ NA OSTRAVICI
9,2 km
HORSKÝ HOTEL SEPETNÁ NA OSTRAVICIMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 187, v ceně od 895 Kč (osoba/noc)
BUNGALOVY SEPETNÁ NA OSTRAVICI
9,2 km
BUNGALOVY SEPETNÁ NA OSTRAVICIMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 36, v ceně od 548 Kč (osoba/noc)
PENZION U PŘEHRADY - HORNÍ BEČVA
9,4 km
PENZION U PŘEHRADY - HORNÍ BEČVAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva
Kapacita bez přistýlek: 39, v ceně od 250 Kč do 430 Kč (osoba/noc)
SRUBY PEŘEJE OSTRAVICE
9,8 km
SRUBY PEŘEJE OSTRAVICEMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 20, v ceně od 250 Kč (osoba/noc)
HOTEL DUO *** HORNÍ BEČVA
9,8 km
HOTEL DUO *** HORNÍ BEČVAValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva
Kapacita bez přistýlek: 140, v ceně od 890 Kč (osoba/noc)
CHATA SLUNÍČKO V HORNÍ BEČVĚ
9,9 km
CHATA SLUNÍČKO V HORNÍ BEČVĚValašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva
Kapacita bez přistýlek: 18, v ceně od 185 Kč (osoba/noc)
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ NA VISALAJÍCH
9,9 km
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ NA VISALAJÍCHMoravskoslezské Beskydy / Morávka
Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 200 Kč (osoba/noc)
Města a obce
3,3 km BÍLÁ
8,4 km OSTRAVICE
11,0 km HORNÍ BEČVA
11,1 km ČELADNÁ
12,7 km PROSTŘEDNÍ BEČVA
12,8 km MALENOVICE
12,9 km KRÁSNÁ
13,1 km PSTRUŽÍ
[Další... (89)]
Stravování a zábava
69 m RESTAURACE SAMČANKA - STARÉ HAMRY
8,3 km HOTEL & KLUB FREUD OSTRAVICE
8,9 km HOSTINEC KNĚHYNĚ - ČELADNÁ
9,7 km RETAURACE U TKÁČŮ - OSTRAVICE
10,3 km GOLF & SKI RESTAURANT NA OSTRAVICI
11,7 km RESTAURACE U PAŘEZU NA ČELADNÉ
12,1 km RESTAURACE SKALKA - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
12,1 km KOLIBA ZÁRYŠ PUSTEVNY
[Další... (65)]
Historické zajímavosti
37 m KŘÍŽE VE STARÝCH HAMRECH
813 m POMNÍK MARYČKY MAGDONOVÉ NA STARÝCH HAMRECH
827 m KOSTEL SV. JINDŘICHA VE STARÝCH HAMRECH
3,3 km DŘEVĚNÝ KOSTEL SV. BEDŘICHA V BÍLÉ
3,4 km LOVECKÝ ZÁMEČEK NA BÍLÉ
4,4 km DŘEVĚNÝ KOSTEL SV. PANNY MARIE NA GRUNI
5,4 km BAČOVSKÁ CHYŽA - GRUŇ
6,1 km MOHYLA JOHNA LENNONA NA SMRKU
6,1 km MOHYLA JANA PALACHA NA SMRKU
7,2 km KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE NA HLAVATÉ NA BÍLÉ
8,3 km ROUBENÁ KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE NA ČELADNÉ
8,7 km KAPLE NA BÍLÉM KŘÍŽI
9,4 km ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE NA OSTRAVICI
10,3 km DŘEVJANKA U ZBUJA NA OSTRAVICI
10,3 km SRUB - PÁMÁTNÍK P. BEZRUČE NA OSTRAVICI
10,7 km HOSPODA U VELIČKŮ V MALENOVICÍCH
11,0 km KAMENNÁ MOHYLA IVANČENA
11,2 km KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ČELADNÉ
11,3 km ZVONIČKA ZA MILOŇOVOU VELKÉ KARLOVICE
11,3 km POMNÍKY PADLÝM V ČELADNÉ
11,8 km KAPLE NA "GVARDŮVKÁCH" V KUNČICÍCH P. O.
11,9 km DŘEVĚNÝ KOSTEL V KUNČICÍCH P. ONDŘEJNÍKEM
12,0 km KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE NA ČELADNÉ
12,1 km ÚTULNY MAMĚNKA A LIBUŠÍN NA PUSTEVNÁCH (NKP)
12,3 km PSTRUŽOVSKÁ MADONA ZE PSTRUŽÍ
12,6 km KAPLIČKA V MALENOVICÍCH
12,8 km KAPLE NA PSTRUŽÍ
12,9 km SOCHA POHANSKÉHO BOHA RADEGASTA V BESKYDECH
12,9 km KOSTEL SV. IGNÁCE Z LOYOLY V MALENOVICÍCH
13,4 km KAPLE NA ROZCESTÍ PODŤATÉ VELKÉ KARLOVICE
13,7 km PAMĚTNÍ DESKA KARLA PLUCNARY NA PSTRUŽÍ
14,3 km KŘÍŽ MORÁVKA - VLASKÉ
14,8 km SLOUP PANNY MARIE KARMELSKÉ FRÝDLANT N. O.
14,8 km KAPLIČKA V NIŽNÍCH LHOTÁCH
14,8 km NÁHROBEK RODINY HOMOLÁČOVY FRÝDLANT N. O.
14,8 km KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE VE FRÝDLANTĚ N. O.
14,8 km PAMÁTNÍKY U HRÁZE NÁDRŽE MORÁVKA
14,9 km POMNÍK PADLÝCH SE SOCHOU PARTYZÁNA FRÝDLANT N. O.
15,0 km KLÁŠTER MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
15,0 km DŮM FERDIŠE DUŠI VE FRÝDLANTĚ N. O.
15,2 km KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE RADHOŠŤ
15,3 km KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALENY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
15,4 km KOSTEL CÍRKVE HUSITSKÉ V KUNČICÍCH P. O.
15,6 km BÝVALÝ LOVECKÝ ZÁMEČEK NA PRAŽMĚ
15,6 km KOSTEL SV. JOSEFA V HUTISKO-SOLANEC
15,7 km SOCHA SEDÍCÍHO JEŽÍŠE KRISTA NA PRAŽMĚ
16,0 km DŘEVĚNÝ KOSTEL SV. PANNY MARIE SNĚŽNÉ VE VELKÝCH KARLOVICÍCH
16,0 km RAJMANEUM NA PRAŽMĚ
16,1 km KAPLE U MOTYČKŮ NA PRAŽMĚ
16,1 km KOSTEL NA PRAŽMĚ
16,2 km KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE HORNÍ LOMNÁ
16,2 km FOJTSTVÍ V HUTISKO-SOLANEC
16,3 km KAPLIČKA PANNY MARIE V PRŽNĚ
16,8 km KAPLE 2 V RAŠKOVICÍCH
16,9 km PAMÁTNÍK OBĚTEM V JANOVICÍCH
17,0 km KOSTEL PANNY MARIE V PRŽNĚ
17,0 km KOSTEL SV. JOSEFA V JANOVICÍCH
17,1 km SAD PETRA BEZRUČE V JANOVICÍCH
17,1 km KŘÍŽE V JANOVICÍCH
17,2 km FOJTSTVÍ (NKP) A ROUBENÉ STAVBY VE VELKÝCH KARLOVICÍCH
17,3 km ZVONIČKA VELKÝ LIPOVÝ - U FOLDYNŮ NA MORÁVCE
17,3 km KAPLE 1 V RAŠKOVICÍCH
17,5 km KŘÍŽE, BOŽÍ MUKA, KAPLIČKY V METYLOVICÍCH
17,5 km KOSTEL VŠECH SVATÝCH V METYLOVICÍCH
17,6 km HRADISKO V JANOVICÍCH
17,7 km KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - VIGANTICE
17,8 km BUDOVA ŠKOLY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
17,8 km KOSTEL SV. JANA KŘTITELE S AREÁLEM VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
18,0 km RADNICE VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
18,0 km SOCHA SV. ANTONÍČKA VE VYŠNÍCH LHOTÁCH
18,0 km SLOUP PANNY MARIE VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
18,0 km NÁMĚSTÍ MÍRU VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
18,1 km KOSTEL SV. MARTINA VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
18,3 km LIDOVÁ ARCHITEKTURA V KAROLINCE
18,6 km KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA V KOZLOVICÍCH
18,8 km ZVONIČKA NA HOREČKÁCH VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
18,9 km KAPLE 3 V RAŠKOVICÍCH
19,0 km LURDSKÁ KAPLE PANNY MARIE VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
19,1 km KOSTEL NA PRAŠIVÉ
19,3 km KAPLE PANNY MARIE V HODOŇOVICÍCH U BAŠKY
19,4 km KOSTEL PANNY MARIE KARMELSKÉ - KAROLINKA
19,9 km KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V NIŽNÍCH LHOTÁCH
19,9 km HASIČSKÁ ZBROJNICE V NIŽNÍCH LHOTÁCH
20,0 km SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V BAŠCE
20,0 km PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ CHALUPY V NIŽNÍCH LHOTÁCH
20,0 km KOSTEL SV. VÁCLAVA V BAŠCE
20,1 km KAPLIČKY V PALKOVICÍCH
20,2 km KAPLE SVATÉHO DUCHA V PALKOVICÍCH
20,3 km KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V PALKOVICÍCH
20,7 km ZVONIČKA MĚRKOVICE
20,9 km KOSTEL VŠECH SVATÝCH ROŽNOV P. R.
21,0 km TERÉNNÍ NÁZNAKY BÝVALÉ TVRZE V BAŠCE
21,7 km MATICE SLEZSKÁ - Národopisný areál v Dolní Lomné
21,8 km KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V NOVÉM HROZENKOVĚ
22,2 km ZŘÍCENINA HRADU HUKVALDY
22,3 km KAPLE SV. ONDŘEJE NA HUKVALDSKÉM HRADĚ
22,4 km ZŘÍCENINA HRADU ROŽNOVA - HRADISKO
22,5 km JABLUNKOVSKÉ ŠANCE
22,6 km KOSTEL SV. JAKUBA A SV. FILIPA V DOBRATICÍCH
22,6 km DOBRATICKÝ HŘBITOV
22,8 km KOSTEL SV. MAXMILIÁNA V HUKVALDECH
22,8 km KOSTEL SV. JOSEFA VE STARÉM MĚSTĚ
22,9 km BAROKNÍ KOSTEL SV. JIŘÍ V DOBRÉ
22,9 km DROBNÉ SAKRÁLNÍ OBJEKTY V DOBRÉ
23,0 km PAMÁTNÍKY V DOBRÉ
23,0 km PANSKÝ DVŮR SE SÝPKOU V DOBRÉ
23,1 km ŘADA STALETÝCH DŘEVĚNIC V DOBRÉ
23,1 km KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE VE VOJKOVICÍCH
23,1 km ŽELEZNÝ KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ V HUKVALDECH
23,2 km MĚSTSKÝ HŘBITOV FRÝDEK
23,3 km KAPLE SV. DUCHA V ZUBŘÍ
23,5 km HORSKÁ CHATA PORTÁŠ
23,5 km CHALUPA FOJTSTVÍ A MUZEUM CHLEBOVIC
23,6 km KOSTEL VŠECH SVATÝCH V MÍSTKU
23,6 km ZŘÍCENINA HRADU ŠOSTÝN U KOPŘIVNICE
23,7 km KOSTEL SV. JANA A PAVLA V MÍSTKU
23,8 km ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VE FRÝDKU
23,9 km NÁDRAŽÍ VE FRÝDKU
24,0 km KOSTEL SV. JAKUBA V MÍSTKU
24,2 km KOSTEL SV. KATEŘINY V ZUBŘÍ
24,2 km KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ V LYSŮVKÁCH
24,4 km KOSTEL SV. MIKULÁŠE V RYCHALTICÍCH
24,6 km KOSTEL SV. JOŠTA VE FRÝDKU
24,8 km DŘEVĚNÝ KOSTEL V GUTECH
24,8 km KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE V KOPŘIVNICI
24,9 km ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ VE FRÝDKU
24,9 km ZÁMEK FRÝDEK
24,9 km KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE FRÝDKU
25,0 km FARNÍ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE VE FRÝDKU
25,0 km BÝVALÝ HERZSCHLÁGERŮV ŠPITÁL S KAPLÍ PANNY MARIE BOLESTNÉ VE FRÝDKU
25,0 km HLUBOKÁ ULICE FRÝDEK
25,0 km MĚSTSKÉ HRADBY FRÝDEK
25,1 km KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V HNOJNÍKU
25,2 km BUDOVA ŠKOLY NA NÁMĚSTÍ V KOPŘIVNICI
25,2 km ZÁMEK V HNOJNÍKU
25,3 km POUTNÍ CHRÁM NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE VE FRÝDKU
25,4 km ZÁMEK V HORNÍCH TOŠANOVICÍCH
25,4 km POMNÍK JOSEFA MÁNESA V STŘÍTEŽI
25,5 km KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE SVIADNOVĚ
25,6 km VELKOSTATKY V DOLNÍCH TOŠANOVICÍCH
25,8 km ZANIKLÝ ZÁMEK V HORNÍCH DOMASLAVICÍCH
25,8 km KAPLE SV. ANNY V HORNÍCH DOMASLAVICÍCH
26,2 km ZBYTKY STŘEDOVĚKÉHO HRÁDKU DĚTŘICHOVICE V PŘÍBOŘE - LUBINĚ
26,3 km KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE ŠTRAMBERKU
26,3 km MĚSTSKÝ PIVOVAR ŠTRAMBERK
26,4 km ZVONICE KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE ŠTRAMBERKU
26,4 km HRAD ŠTRAMBERK
26,5 km KOSTEL SV. JAKUBA V HORNÍCH DOMASLAVICÍCH
26,5 km FARA V HORNÍCH DOMASLAVICÍCH
26,6 km ROUBENÁ ZVONICE SANTOV V MALÉ BYSTŘICI
26,6 km KOSTEL SV. MICHALA ARCHANDĚLA V STŘÍTEŽI
26,6 km KAPLE SV. ANNY A JÁCHYMA NA LUČINĚ
26,7 km KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE VE STAŘÍČI
27,0 km EVANGELICKÁ HŘBITOVNÍ KAPLE VE STŘÍTEŽI
27,3 km KAMENINOVÉ KŘÍŽE V SEDLIŠTI
27,3 km POMNÍK OSVOBOZENÉ PŮDY NA ČERNÉ ZEMI V SEDLIŠTI
27,4 km POUTNÍ AREÁL STRAČKA V ZAŠOVÉ
27,7 km HŘBITOVNÍ KAPLE V LÍSKOVCI
27,7 km FILIÁLNÍ KOSTEL V LÍSKOVCI
27,7 km HÁJEK - SVATÁ VODA V LÍSKOVCI
27,7 km KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE FRYČOVICÍCH
27,7 km PAMÁTNÍK V HÁJKU V SEDLIŠTI
27,7 km POZŮSTATKY KAPLIČKY U GRUNTU ČP. 2 V SEDLIŠTI
27,8 km CHALUPNICKÁ USEDLOST Č.25 - BRUZOVICE
27,8 km KOSTEL SV. STANISLAVA V BRUZOVICÍCH
27,8 km BÝVALÝ KLÁŠTER SV. JOSEFA V ZAŠOVÉ
27,9 km PAMÁTNÍK OBĚTEM I. A II. SVĚTOVÉ VÁLCE V LÍSKOVCI
27,9 km BOŽÍ MUKA V DOLNÍCH DOMASLAVICÍCH
27,9 km ZVONIČKA V DOLNÍCH DOMASLAVICÍCH
28,0 km FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE V PŘÍBOŘE
28,0 km EVANGELICKÝ KOSTEL V TŘANOVICÍCH
28,0 km DŘEVĚNÝ KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V BYSTŘICI N. OLŠÍ
28,1 km OBJEKT BÝVALÉHO PANSKÉHO DVORA ČP. 18 V SEDLIŠTI
28,1 km MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE PŘÍBOR
28,1 km KAMENNÝ SLOUP SE SOCHOU PANNY MARIE FRÝDECKÉ V SEDLIŠTI
28,1 km KOSTEL SV. FRANTIŠKA SERAFINSKÉHO V PŘÍBOŘE
28,1 km PAMÁTNÍK SIGMUNDA FREUDA V PŘÍBOŘE
28,2 km BLUDNÝ BALVAN V SEDLIŠTI
28,2 km DŘEVĚNÝ KOSTEL V SEDLIŠTI (NKP)
28,2 km USEDLOST VE VĚLOPOLÍ
28,2 km LITINOVÉ KŘÍŽE V SEDLIŠTÍCH
28,3 km PAMÁTNÁ DESKA KARLA JANOŠKA V SEDLIŠTI
28,3 km PIARISTICKÉ ZAHRADY V PŘÍBOŘE
28,3 km SOCHA PANNY MARIE NA DOMĚ ČP. 33 V SEDLIŠTI
28,3 km OZDOBNÉ ŠTÍTY GRUNTŮ V SEDLIŠTI
28,3 km BÝVALÁ PIARISTICKÁ KOLEJ V PŘÍBOŘE
28,3 km NÁHROBEK MUDR. AUGUSTINA PETRA V SEDLIŠTI
28,3 km DŘEVĚNÝ KOSTEL VE VELKÉ LHOTĚ
28,3 km KOSTEL SV. VALENTINA PŘÍBOR
28,3 km POMNÍK PADLÝCH V SEDLIŠTI
28,3 km KAPLE SV. FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA V ŽABNI
28,4 km ZDĚNÉ BOŽÍ MUKA U GRUNTU ČP. 24 V SEDLIŠTI
28,7 km DŘEVĚNÉ KŘÍŽE V SEDLIŠTI
29,1 km ZÁMEK ROPICE
29,3 km POZŮSTATKY SLOUPU SE SOŠKOU SVĚTCE V SEDLIŠTI
29,3 km DŘEVĚNÝ KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE V HRČAVĚ
29,3 km BAROKNÍ HROBKY V ROPICI
29,3 km KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE V ROPICI
29,4 km KOSTEL NAVŠTÍVENOSTI PANNY MARIE V SOBĚŠOVICÍCH
29,5 km KAPLIČKA MLZÁKY V SEDLIŠTI
29,6 km HRANIČNÍ KÁMEN V TŘANOVICÍCH
29,6 km KOSTEL SV. JIŘÍ V BRUŠPERKU
29,6 km KŘÍŽE V BRUŠPERKU
29,6 km SOCHY V BRUŠPERKU
29,7 km MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZONA V BRUŠPERKU
29,8 km KAPLE A BOŽÍ MUKA V BRUŠPERKU
Přírodní zajímavosti
3,0 km ŘEKA OSTRAVICE
3,7 km PP PODGRUŇ V BESKYDECH
4,8 km PRAMEN SMRADLAVÁ NA BÍLÉ
4,8 km PR POLEDŇANA V BESKYDECH
5,7 km PR V PODOLÁNKÁCH
6,1 km PR SMRK V BESKYDECH
6,3 km PP BUČACÍ POTOK
6,4 km PR MAZÁCKÝ GRÚNIK V BESKYDECH
[Další... (53)]
Technické zajímavosti
4,9 km PŘEHRADA ŠANCE
6,8 km VODNÍ NÁDRŽ MAXŮV KLAUS
8,1 km ROZHLEDNA ČARTÁK U TŘEŠTÍKU
8,7 km RADIOKOMUNIKAČNÍ VĚŽ NA LYSÉ HOŘE
11,9 km ROZHLEDNA MILOŇOVÁ - VELKÉ KARLOVICE
12,3 km ROZHLEDNA CYRILKA NA PUSTEVNÁCH
14,4 km PAMÁTNÉ MÍSTO PARTYZÁNSKÝCH ODBOJŮ A BUNKR NA MORÁVCE
19,1 km ROZHLEDNA NA PRAŠIVÉ
[Další... (13)]
Kultura
82 m KNIHOVNA VE STARÝCH HAMRECH
8,4 km GALERIE UMĚNÍ NA OSTRAVICI
9,9 km PAMÁTNÍK J. KALUSE NA ČELADNÉ
11,1 km KNIHOVNA NA ČELADNÉ
12,9 km MÍSTNÍ KNIHOVNA KRÁSNÁ MOHELNICE
13,1 km KNIHOVNA PSTRUŽÍ
13,7 km HUDEBNÍ KLUB SANUK
14,0 km GALERIE KARLA SVOLINSKÉHO V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
[Další... (114)]
Turistika
117 m NAUČNÁ STEZKA JAVOŘINA - NĚMČANKA - SAMČANKA
117 m "OBRÁZKOVÁ CESTA" ZE STARÝCH HAMER NA JAVOŘINU
834 m NAUČNÁ STEZKA GRUŇ-BÍLÝ KŘÍŽ
1,1 km TURISTICKÁ TRASA STARÉ HAMRY - GRUŇ - KOZLENA - BÍLÝ KŘÍŽ
3,4 km CYKLOTRASY PŘES BÍLOU
4,1 km GRUŇ - REKREAČNÍ OBLAST STARÉ HAMRY
4,3 km KOPEC ZBOJNICKÁ V BÍLÉ
6,2 km SMRK
[Další... (92)]
Lázně
12,0 km BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM NA ČELADNÉ
22,5 km BYLINNÉ LÁZNIČKY V KOMORNÍ LHOTCE
Sport
57 m VÍCEÚČELOVÉ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VE STARÝCH HAMRECH
3,2 km DĚTSKÝ LYŽAŘSKÝ PARK BÍLÁ
3,4 km BĚŽECKÉ TRATĚ - BÍLÁ - STARÉ HAMRY
3,4 km LETNÍ PARK A DĚTSKÝ LANOVÝ PARK V BÍLÉ
3,4 km TENISOVÝ KURT V BÍLÉ
3,5 km LANOVKA ZBOJNÍK BÍLÁ
3,5 km SKI BÍLÁ
3,5 km SINGLETRAILS BÍLÁ
[Další... (245)]
Obchod a služby
3,2 km LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDOVÁ ŠKOLA BÍLÁ
3,2 km TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM BÍLÁ
3,3 km PŮJČOVNA KOL A KOLOBĚŽEK V BÍLÉ
3,4 km SUN SKI & BOARD SCHOOL, PROVOZOVNA BÍLÁ
3,4 km PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ BÍLÁ
4,0 km WELLNESS SKI PARK GRUŇ
8,0 km BALNEO CENTRUM - MOON ROOM ČELADNÁ
8,1 km LESNÍ LÁZNĚ ČELADENKA
[Další... (99)]
  Další možnosti regionu ... Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou.Komentáře k článku
Velicé pěkné, zvláště fotografie.
29.1.2013, Pytel Jaromír (89.24.17.1)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda byste mohli vložit na stránky i seznam autobusových zastávek v okolí. Děkuji.
26.7.2010, Elle (193.165.162.136)
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku
Vážení návštěvníci, komentáře k místu smí vkládat každý a bez přihlášení. Smyslem komentářů je předání dojmu či tipů ostatním. Nejedná se o chatovou místnost. Prosíme všechny přispívající o slušnost a věcnost. Vyhrazujeme si právo smazat příspěvky nesouvisející s tématem a příspěvky nesmyslné. Taktéž si vyhrazujeme právo rušit příspěvky porušující zákony ČR, vulgární, spamující, urážející, pomlouvající, nerespektující soukromí ostatních, příspěvky nezákonné, propagující jakoukoliv nesnášenlivost, diskriminaci či skrytou reklamu. Odesláním komentáře dáváte souhlas k uveřejnění Vaší IP adresy na serveru Beskydy.cz. Vaše jméno či nick nesmí zneužít jméno známé osoby.
Redakce neodpovídá za obsah diskusních příspěvků.
Text:
Jméno:   Email (nepovinné):
CAPTCHA imageZadejte výsledek:

InfoČesko
Přihlášení
Login
Heslo


O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Doporučujeme

Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Copyright (C) 1998-2018 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b
Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy