InfoČesko
Přihlášení
Login
Heslo


Akce

Rožnovské Valašské muzeum v přírodě letos slaví devadesátku!
Rožnovské Valašské muzeum v přírodě letos slaví devadesátku!
Kdy: 24.4.2015
Kde: Rožnov pod Radhoštěm, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Beskydy
Rožnov pod Radhoštěm

Kulaté výročí devadesát let od svého založení slaví v roce 2015 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (1925 - 2015). I pro letošní rok jsou pro návštěvníky připraveny zajímavosti a novinky před sezónou. Podstatná informace na počátku – výše vstupného zůstává stejná jako v roce 2014 a zároveň v mimosezónním období (přelom podzimu a zimy) bude prodloužena otevírací doba o vybrané víkendové dny. Zůstává zachována i zvýhodněná cena vstupného do muzea formou permanentky.
„Čipovou permanentku je možno si zakoupit na pokladnách muzea. Je platná na 10 vstupů pro jednu osobu na jeden den do všech areálů včetně programových akcí pořádaných muzeem. Cena je 350,- Kč za kus a držitelé permanentky nemohou čerpat skupinovou slevu a rovněž ji používat pro komerční účely. Pro podnikatelské subjekty, především z řad poskytovatelů ubytovacích služeb, je určen program REGIONPARTNER, který nabízí zvýhodněné základní okružní vstupné dle množstevního odběru,“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.
Bonusem ke vstupnému do jednotlivých areálů je vstup na aktuální výstavy muzea zdarma. Rodinná vstupenka platí pro 2 dospělé (nemusí to být rodiče) a maximálně 4 děti ve věku do 15 let – zůstala takto zachována novinka z roku 2014. Během července a srpna platí možnost koupit si do nejvíce exponovaného areálu, Dřevěného městečka, 2 hodiny před koncem otevírací doby vstupenku za 50 % běžné ceny celodenní vstupenky. V areálu Dřevěného městečka budou nově probíhat v červenci a srpnu každou celou hodinu organizované prohlídky pro případné zájemce. Na základě požadavků a přání návštěvníků byly vybrány listopadové a prosincové víkendy, kdy bude návštěvníkům zpřístupněn areál Dřevěného městečka (kompletní přehled otevírací doby na www.vmp.cz).
„Ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm byl umožněn v minulých sezónách vstup na Jurkovičovu rozhlednu (vybudovaná městem) z Valašské dědiny – tento průchod z areálu je otevřený od 1. května do 30. září. Poslední možný průchod je hodinu před koncem otevírací doby muzea. Tato spolupráce se stále vyvíjí kupředu – před letošní turistickou sezónou budou například připraveny 2 informační panely – o rozhledně a o muzeu (otevírací doba, ceny vstupného) v českém a anglickém jazyce. Oboustranná spolupráce s městem, která byla v loňském roce i smluvně stvrzena, se neustálé rozvíjí a utváří,“ zmínil Jindřich Ondruš.
Další zajímavou novinkou je možnost využití bryčky za koně, která je určena i pro handicapované osoby. Bryčku je možné využít až pro 8 osob či 2 handicapovaných osob s doprovodem. Poplatek za svezení bryčkou areálem Valašské dědiny je 40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti. Bryčku je možné také zapůjčit na projížďku areálem muzea - dílčí poplatek za hodinové zapůjčení bryčky je 600 Kč. Je nutná rezervace předem na telefonu 571 757 151 či na 571 757 138.
Možností, jak nahlédnout do chodu muzea a zapojit se, alespoň na pár chvil, do jeho chodu je dobrovolnický program muzea. Program je vhodný pro studenty SŠ nebo VŠ, kteří usilují o praxi, pro aktivní seniory, ale i pro osoby výdělečně činné nebo nezaměstnané. Pro uplatnění dobrovolníka v muzeu není důležitý věk ani stupeň či zaměření vzdělání. Důležitá je chuť se zapojit. Kompletní přehled informací je k nalezení na www.vmp.cz v sekci „Dobrovolnictví“.
„Reflektujeme aktuální potřeby návštěvníků, snažíme se jim vytvořit podmínky pro to, aby se zde v muzeu cítili dobře, strávili zde příjemný čas a vraceli se či doporučovali dále“, uvádí Jindřich Ondruš.
V těchto dnech probíhají práce a přípravy dvou zajímavých výstav na půdě muzea. Po několika letech bude vyměněna dlouhodobá výstava v objektu Panské sýpky v areálu Dřevěného městečka, kdy „Řeznické řemeslo“ nahradí „Jak stavěli naši předkové“ (výstava s tématikou tesařského řemesla). Výstava bude slavnostně otevřena veřejnosti v pondělí 18. května, na „Den muzeí“, kdy je navíc volný vstup do areálu Dřevěného městečka. Návštěvníci budou moci výstavu zhlédnout po dobu několika let, jedná se o dlouhodobou výstavu. Druhou nosnou výstavou, připravovanou na instalaci v roce 2015, je výstava „Muzeum v zákulisí“, která se úzce vztahuje k výročí založení muzea. Slavnostně bude otevřena ve čtvrtek 28. května 2015, v rámci slavnostního výročního zasedání muzea, a přinese pro některé možná zajímavé pohledy do zákulisí a činnosti muzea. Nejen tyto výstavy se ovšem nacházejí ve výstavních prostorách muzea. Mezi ty stálé výstavy patří „Městečko pod Radhoštěm“, jehož prohlídka je doprovázena výkladem přes guidePORT (v češtině, němčině, angličtině a polštině) a zachycuje historii města Rožnov pod Radhoštěm napříč staletími. Ze sezónních výstav, kromě uvedených, budou mít návštěvníci možnost dále zhlédnout výstavu „Rožnovské slavnosti 2013 očima fotoklubu R9“ (3. – 31. 7. 2015) a výstavu k 17. ročníku Mezinárodního festivalu slovenského folkloru Jánošíkův dukát (7. – 31. 8. 2015).
Zároveň jsou již v plné přípravné fázi činnosti spojené s výstavou a projektem „Jak jde kroj, tak se stroj“, který je podpořen z finančních mechanismů EHP a Norska. Celkových 80 % nákladů z více než 21 mil. Kč předpokládaných bude hrazeno právě z uvedeného mechanismu. Zbylá, kofinanční část, je přislíbena z prostředků Ministerstva kultury, zřizovatele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Samotná instalace výstavy a ukončení projektu proběhne na jaře (březen – duben 2016) a představí tak alespoň výsek z rozsahově bohaté textilní sbírky, kterou Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spravuje. Další, neméně podstatnou součástí projektu, je také digitalizace katalogu textilních sbírkových předmětů a jeho zveřejnění na webových stránkách muzea.
Ze zajímavých programových věcí lze například zmínit festivaly na půdě muzea – za jeden z vrcholů jubilejního roku 2015 lze považovat 38. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Rožnovské slavnosti“ (3. – 6. 7. 2015), v letošním roce čtyřdenní s ohledem na termíny červencových státních svátků a prodloužený víkend. Mezi další festivaly na půdě muzea patří Rožnovská valaška s letošním loučícím se pořadem „Dozvuky rožnovské valašky“ - pořadatelem je AČR (6. – 7. 6.), Jánošíkův dukát (7. – 9. 8.) – organizátorem je Sdružení Slováků v ČR a 21. ročník festivalu Romská píseň (25. 7.). Kromě tradičních pořadů se do programové nabídky po letech vrací „Lázeňský výlet“ (12. 7. ) – vzpomínka a návrat do časů lázeňského Rožnova, „Ve znamení ryb“ (22. 8.) – pořad zaměřený na rybářství a věci s tímto spojené či „Sklářská sobota“ (25. 7.) – prezentace starého tradičního řemesla v regionu. Z dalších zajímavých a ne každoročních věcí se bude jednat například o ukázky valašských svateb – rožnovské (27. 6.) a hrozenkovské (23. 8.). „Mimo základní strukturu pořadů Valašského roku se na půdě muzea koná například Valašské folkrockování či Valašské divadelní léto – za účasti zajímavých účinkujících. Muzejním pedagogem je připravena pro školky či školy na letošní rok série 10 výchovně-vzdělávacích pořadů. Již nyní můžeme říct, že u těch, které jsou na objednání předem, je kapacita de facto naplněna – zájem ze strany vzdělávacích zařízení nás velmi těší, neboť výchovně-vzdělávací funkce je jedním z nosných kamenů působení muzea. On-line rezervace předem na webu rezervace.vmp.cz se nám osvědčily, od 1. května takto bude obsazován i oblíbený vánoční pořad pro školy. Novinkou mezi pořady pro školy je pořad Za zvířátky na dědinu,“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se v roce 2015 připojilo opětovně k celoplošné mezinárodní akci „Den muzeí“, která se uskuteční 18. května a návštěvníkům tak umožní vstup zdarma do areálu Dřevěného městečka.
V souvislosti s loňským březnovým požárem objektu Libušín na Pustevnách probíhají další činnosti s tímto související. Do listopadu letošního roku (podle smlouvy) by měla být zpracována projektová dokumentace na samotnou obnovu objektu – v otevřeném nadlimitním výběrovém řízení byla vybrána firma Masák & Partner, s.r.o. z Prahy. Poté bude vypsán tender na samotnou firmu na rekonstrukci objektu. „Se samotným započetím obnovy objektu, dle ukončení výsledků vyšetřování, pojistného plnění a finančních možností, předběžně počítáme na jaře roku 2016“ uvedl Jindřich Ondruš. Veřejná sbírka na obnovu objektu, na které je k současnému dni více než 8,472 miliony korun, je spuštěna do 3. března 2017. Do konce roku 2015 je možnost prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu možnost využít i poslání 30,- Kč formou SMS ve znění DMS PUSTEVNY na číslo 87 777 s tím, že 28,50,- Kč z každé SMS jde na sbírku na obnovu objektu (takto bylo zasláno již více než 22 000 ks SMS). Novinkou je znovuumístění pokladničky na Pustevnách (objekt Maměnky) na sbírku na Libušín – ta bude zabezpečena mechanicky i technicky a zároveň pojištěna proti případnému odcizení. Návštěvníci lokality Pusteven by ji zde měli najít od počátku května.
„Z největších investičních akcí v roce 2015 lze uvést rekonstrukci objektu Willkova domu, v jehož prostorách vznikne Badatelské, dokumentační a informační centrum muzea. Předpokládaný termín předání objektu stavební firmou byl prozatím pokrácen a objekt by měl být předán přibližně v červnu 2015 (ve smlouvě je říjen 2015) s tím, že bude nutné následné několikaměsíční vysychání rekonstruovaných částí objektů, než dojde k samotnému stěhování knihovny a vzniku potřebných prostor. Celkové finanční náklady na rekonstrukci se pohybují ve výši 9,5 mil. Kč vč. DPH a jsou hrazeny z investičních prostředků MK ČR. Ve stavebním dvoře muzea nyní probíhá další čilá stavební činnost – vzniká zde nový objekt, který bude obsahovat garáže, technické zázemí a sklady a nad nimi nový výstavní prostor, do něhož chceme umístit expozici, kterou pracovně nazýváme „Cesta dřeva“ (celkové náklady 24 mil. Kč z prostředků Ministerstva kultury). Předpokládaný termín ukončení stavební části je listopad letošního roku. Velmi nás těší, že se nám na sklonku loňského roku podařilo stavebně dokončit dlouhodobé opravy dvou expozičních objektů v areálu Valašské dědiny. Jednalo se o Chalupu Bezzemka z Leskovce a Chalupu z Lužné čp. 28. Při těchto opravách jsme spolupracovali s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR. Na základě jejich analýzy a našich dlouholetých zkušeností byl navržen rozsah výměny nejvíce poškozených dřevěných prvků roubení a konzervace objektů. Dále byly provedeny úpravy topenišť, komínů, podlah, vnitřních omítek, terénní úpravy okolí objektů. Objekt Bezzemka byl doplněn o dřevěné suché WC s přilehlým hnojištěm a kamennou opěrnou zídkou. Oba objekty budou zpřístupněny veřejnosti během letošní sezóny. Například v areálu Mlýnské doliny, kde je většina funkčních technických staveb na vodní pohon, je potřeba provést odzkoušení a údržbu každého zařízení před jeho květnovým spuštěním do provozu. Mezi největší opravy v letošním roce je zahrnuta generální oprava venkovní konstrukce dřevěného koryta, tzv. lamfeštů, u objektu Hamru z Ostravice v areálu Mlýnské doliny, který slouží k přívodu vody pro hamerní kola. Samotná nosná konstrukce tohoto koryta je tvořená masivními, ručně tesanými, dubovými trámy o profilu 200/200 mm. Dno a boky koryta jsou seskládány ze smrkových trámů o tloušťce 140 a 100 mm, spojovaných na perodrážku. Součástí této rekonstrukce je také výroba nového vodního kola pro skříňové dmychadlo, vhánící vzduch do dvou výhní. Všechny tyto opravy musí být dokončeny před napuštěním vodních systémů a otevřením areálu Mlýnské doliny k 1. květnu 2015. V minulých týdnech byly dokončeny řemeslné práce v objektu lisovny oleje z Brumova v areálu Mlýnské doliny – byly zde provedeny výměny dubových zárubní, seřízení lisovacího stroje a oprava sporáku. Další z investičních akcí, plánovaných na letošní rok, je rekonstrukce WC v areálu Dřevěného městečka. Ta by měla být hotová před zimními vánočními akcemi na půdě muzea a bude hrazena z prostředků Ministerstva kultury ČR.
Z velkých plánovaných akcí je připravováno vyhlášení výběrového řízení na zpracování projekčních prací pro vybudování nového centrálního depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm v závislosti na získání finančních prostředků z MK ČR. V letošním roce bude dokončeno dovybavení stávajícího depozitáře dalšími pojezdovými systémy (etapa č. 3). Mimo tyto uvedené akce, kdy se jedná v převážné většině o externího zhotovitele, jsou našimi pracovníky prováděny průběžné údržby či drobné opravy objektů,“ uvedl technický náměstek muzea Milan Gesierich.

Z pohledu odborné sekce muzea došlo v říjnu roku 2013 ke vzniku „Metodického centra pro muzea v přírodě“ – metodické centrum se zaměřuje na metodicko-muzeologickou pomoc, poradenství, vzdělávání a výzkumnou činnost pro muzea v přírodě a snaží se tak přispívat ke zkvalitnění ochrany, prezentace a interpretace statků kulturního dědictví v prostředí muzeí v přírodě. Rozsah činností je nadále rozvíjen a napojován na činnosti Českého svazu muzeí v přírodě, jemuž předsedá právě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a na celkové činnosti dalších metodických center (v současné době funguje při státních kulturních institucích 9 takových metodických center s různým tématickým zaměřením).
„V letošním roce bychom rádi dále pokračovali v již započatých výzkumných činnostech. Mezi ně patří například zpracování katalogu sbírek modrotiskových forem a díla malíře Františka Hlavicy, výzkumy lidové architektury, sociálního postavení žen v archivních a dobových dokumentech či vědecké zhodnocení souboru malovaného nábytku ve sbírkách muzea. Věnujeme se také preventivní konzervaci sbírkových předmětů či zdokonalování metody likvidace dřevokazných škůdců teplem. Při příležitosti výročí VMP připravujeme publikaci o sbírkách VMP s názvem Uchováno budoucím generacím (90 let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě). Publikace bude určena jak badatelům a odborníkům, tak laické veřejnosti se zájmem o obsah sbírek Valašského muzea. V souvislosti s blížící se dostavbou objektu pro novou expozici „Cesta dřeva“ bude v letošním roce dopilováno libreto a zpracován grafický návrh této nové dlouhodobé výstavy muzea (otevření naplánováno na rok 2016),“ uvedla Mgr. Eva Románková, náměstkyně ředitele muzea pro odbornou činnost.

„Od 23. do 25. září se na půdě muzea uskuteční vědecká konference „Muzeum a identita“ s podtitulem Role muzea jako inspirátora formování lokální, regionální a národní identity. Pozvánku na konferenci obdrželi odborníci v této oblasti z Česka a Slovenska. Konference se zaměří na otázku kulturní identity z pohledu etnologie a na to jak muzea svou činností ovlivňují vnímání lidí ve smyslu jejich sebeidentifikace a identifikace s místem, regionem či zemí, v níž žijí. Méně formální, spíše záležitostí spojenou s oslavou výročí založení muzea, bude slavnostní výroční zasedání, které se uskuteční 28. května 2015 a přinese setkání bývalých a současných zaměstnanců muzea, partnerských muzeí a institucí, zástupců zřizovatele muzea (Ministerstva kultury ČR), krajů a dalších,“ uvedla Románková.

V gesci odborného útvaru probíhá průběžná inventarizace a katalogizace sbírek, knižního fondu, průběžné doplňování sbírkových předmětů.

Další informace lze stáhnout zde (Priloha_bez_nazvu__00081.jpg)
.

Soubor zaslal zadavatel akce. Neneseme zodpovědnost za kvalitu nebo případnou škodlivost těchto dat.


O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Doporučujeme

Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Copyright (C) 1998-2018 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b
Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy