www.beskydy.cz - Aktuality - Beskydy - Zpravodaje CHKO Beskydy

Zpravodaje CHKO Beskydy

Informace garantovaná majitelem/správcem
WWW:http://www.valasskakrajina.cz/strana/ke-st...
Pro detail klikni

Přinášíme Vám zpravodaje CHKO Beskydy. Pokud Vás zajímá více o krajině, přírodě, fauně a flóře Beskyd, čtěte viz odkazy.

NOVINKA - 1. číslo 2013
Vždycky zjara začnou stromy divoce slavit. Že jste si toho ještě nevšimli? Ale určitě ano! Celé zářivě zezelenají, některé se ozdobí bílými a růžovými květy, jiné si do korun vetkají závoje z jehněd a jiné provoní vzduch radostí tak svůdnou, až se tají dech. Vztahují své nové zelené výhonky ke slunci, aby i Stvořitel žasl, kolika různým odstínům dal vzniknout. Aby snad nezapomněly na tuto oslavu plnou veselí a života, přidají si do svých kmenů nový letokruh. A věřte tomu nebo ne, právě tohoto jara si spousta krásných urostlých stromů vepíše do kmene svůj čtyřicátý letokruh. Tak, jako by si ho 5. března vepsala Chráněná krajinná oblast Beskydy, kdyby byla stromem. A protože stromem není, připomeneme si 40. výročí vyhlášení CHKO nejen tímto číslem Zpravodaje, ale také řadou akcí pro veřejnost v průběhu celého roku, na které Vás jménem svým a všech spolupracovníků co nejsrdečněji zvu.
František Jaskula
Jen tak mimochodem, když už jsme u těch kulatin. Víte, že Zpravodaj už pro Vás vychází deset let a v rukou máte jeho pětadvacáté číslo?

Témata:
40 let CHKO Beskydy
Mezi třicítkou a čtyřicítkou
Změnily se Beskydy
za posledních 40 let?
Zveme vás na výlet

Čtěte zde (.PDF soubor)4. číslo 2012
Vážení čtenáři,
V tomto Zpravodaji jsme se rozhodli podívat se na „divočinu“. A to z nejrůznějších úhlů. Ale co to ta divočina vlastně je? Jak tomuto slovu v dnešní době rozumíme? Bylo by dobré vysvětlit tento pojem hned na začátku, v úvodníku. Jenže vysvětlit na tak malém prostoru tak různorodě vnímaný pojem, je snad obtížnější než nacpat slona do krabičky od sirek. Proto mi odpusťte následující veliké zjednodušení. V západním světě se pro české slovo divočina používá pojem „wilderness“. Podle některých výkladů označuje místo obývané divokými zvířaty (place of wild beasts), podle jiných místo, které spravuje jeho vlastní vůle (will of the land), jinými slovy – vyvíjí se bez vnější kontroly. Myslím, že obě vysvětlení dobře vystihují, co si pod tímto slovem v našich krajích představujeme. A jestli musíme za divočinou daleko do světa – někam na Aljašku, nebo ji najdeme i v Evropě – třeba v Bialověžském pralese, či snad stačí zůstat v naší krásné zemičce, to se dozvíte na následujících stránkách.
Příjemné čtení
František Jaskula

Témata:
Za divočinou do Beskyd? Ale ano!
Rozhovor s Ludvíkem Kuncem
Interview s Ludvíkem
Jak přilákat divokou přírodu do našich zahrádek
O divokých jezdcích

Čtěte zde (.PDF soubor)2. číslo 2012
Milý čtenáři, pohodlně se usaď, nalej si dobrého moravského vínka, zakroj čerstvý žitný chléb, polož na něj voňavý špek od místního řezníka, otevři znojemské okurky… Také si myslíš, že ta nejúrodnější zemědělská půda, o které jsme se učili na škole, je vhodná pouze pro výstavbu průmyslových zón, nákupních a logistických center, satelitních městeček nebo obřích slunečních elektráren? Skutečně potřebujeme tolik nových parkovišť a silničních obchvatů? Proč se tedy nejúrodnější místa Znojemska, Hané nebo Polabí mění pod náporem investorů? A proč toto pohrdání zemědělskou krajinou dorazilo i do Beskyd? Louky, pastviny i pole postupně nahrazují zastavěné plochy nebo se úmyslně zalesňují. Opravdu chceme změnit zdejší překrásnou krajinu na rozlehlá sídla těsně obklíčena lesy? Nebude to škoda?
Do letošního letního čísla zpravodaje přispěli pan Langer a pan Šimeček, dva lidé, kterým rozhodně není lhostejný osud naší krajiny. Každý k jejímu zachování přispívá po svém a určitě stojí za to, seznámit se s jejich pohledem na krajinu. Přeji Vám příjemné čtení.
František Jaskula

Témata:
Vesnice nebo města?
Kraj dvojích hor
Rozhovor s předsedou
JZD Staré Hamry
Zalesníme Valašsko?
Jak ochranáři vysazovali zmije

Čtěte zde (.PDF soubor)1. číslo 2012
Vážení čtenáři,
pro toto číslo Zpravodaje jsme si zvolili trošku neobvyklé téma. Nebudou jím ani zbytky beskydské divočiny, ani hospodaření člověka v krajině, dokonce ani vzácné druhy. Tématem bude klima, jeho změny a vlivy těchto změn na přírodu a potažmo i na život člověka v Beskydech. A co je to klima? Jedná se o dlouhodobý stav počasí ovlivněný především cirkulací atmosféry, ale také činností člověka, zejména kvalitou ovzduší. A tu na rozdíl od jiných klimatických faktorů můžeme svou činností ovlivnit. Každý z nás. Tedy Vy i já. Jak to mohu udělat? Jednoduše svým chováním a rozhodováním. Třeba tím, jaký zvolím způsob vytápění, zda zateplím dům, jestli budu preferovat veřejnou dopravu před osobní, zda budu létat na dovolenou letadlem, jestli si raději vyberu místní potraviny před výrobky, které procestovaly půl zeměkoule, než se mi dostaly na stůl… Možností je mnoho. Člověk má vždy právo volby a nákupní
František Jaskula

Témata:
Změní změny klimatu Beskydy?
Klima a znečištění ovzduší v Beskydech
Rozhovor s vedoucím meteorologické stanice na Lysé hoře Jaroslavem Chalupou
Exotika v Beskydech
Kdo je myšan veliký

Čtěte zde (.PDF soubor)4. číslo 2011
Je to jen pár dní, co jsem si četl o historii hostince Čartáku při staré cestě z Rožnova do Velkých Karlovic. Zastavovala tu jízdní pošta i lidé, kteří šli do města na jarmak. Pak se objevili první turisté. V hospodě dostali to, co zrovna bylo – třeba krajíc domácího chleba a hrnek kyšky. Stejně prosté to bylo s noclehem. A když neměl příchozí peníze, dostal na vybranou. Nakreslit do pamětní knihy pěkný obrázek, složit básničku, pomoci v hospodářství tím, že naštípe dříví nebo třeba vypomůže s krmením dobytka. V dnešním světě peněz, kde se z turistiky a rekreace stalo velmi významné ekonomické odvětví, zní předchozí řádky skoro jako romantická pohádka. Jedno však zůstalo. Beskydy stále lákají desetitisíce lidí k výletům a procházkám. Někdo dá přednost chůzi po svých, jiný si vychutná vyjížďku z pedálů kola, další z koňského hřbetu nebo bílé běžkařské stopy. Možností je spousta a stále se objevují nové více či méně adrenalinové formy rekreace. Někdy jen nevím, jestli si už lidé nepletou hory se sportovišti a zábavními parky. Snad ne, snad si ještě najdou chuť zahledět se do mlhavých údolí a vnímat poezii vrcholů.
František Jaskula

Témata:
Jaký je provoz na turistických cestách v Beskydech?
Beskydy – „cool a trendy bajkerská destinace“
Pocit odměny je tím větší, čím je větší námaha
Přírodní rezervace Lysá hora
I. a II . zóna
Jmelí bílé

Čtěte zde (.PDF soubor)3. číslo 2011
Když jsme pro Vás připravovali toto číslo Zpravodaje, rozhodli jsme se na to jít „od lesa“. A to doslova. Proč také ne? Vždyť lesy pokrývají skoro tři čtvrtiny Beskyd. Jsou domovem řady pozoruhodných druhů rostlin i živočichů. Chodíme do nich odpočívat, na vycházky nebo třeba sbírat houby. Milujeme je pro jejich šumění a majestátný klid. Pro většinu lidí je les synonymem přírody. Zároveň jsou lesy něčím vlastnictvím, zdrojem dřeva, významným hospodářským odvětvím a tím také předmětem ekonomického zájmu. Někdy se lidé snaží přetvořit les podle svých představ a někdy jen moudře využijí možnosti, které jim příroda nabízí. Vždy však lidé od lesa očekávají nějaký užitek, zisk. A proto zde hospodaří. V našich lesích vidíme různé způsoby hospodaření. Naštěstí. Protože život miluje různorodost. Díky tomu jsou například lesní druhy ptáků v lepší situaci než donedávna běžní ptáci zemědělské krajiny. O lese se dá povídat opravdu dlouho. Je to tedy téma jako stvořené pro podzimní čtení.
František Jaskula

Témata:
Podpora přírodě blízkého lesnického hospodaření
Jak navázat na tradici předků
Historie beskydských lesů
Ptačí oblast Beskydy
Zonace v CHKO Beskydy
Tis červený

Čtěte zde (.PDF soubor)2. číslo 2011
Zemědělství – činnost, která utvářela podobu beskydské krajiny. Louky, pastviny, pole, zahrádky, ale i jasany u dřevěnic jsou památkou na tvrdou práci našich předků. Na práci, která přinášela obživu a bez které by zdejší hory zůstaly jen hlubokým neprostupným pohraničním hvozdem. V dnešní době, kdy si děti myslí, že se mléko a máslo vyrábí někde v továrnách, maso znají jen jako úhledně naporcované zabalené kousky v mrazících pultech obchodů a nikdy neviděly, jak se z vajíčka klube kuře, pro většinu z nás ztratila zemědělská půda svou skutečnou hodnotu. Myslíme si, že ji ke svému životu nepotřebujeme a bude ji lepší zpeněžit jako pozemek pro stavbu domu, fotovoltaickou elektrárnu nebo třeba průmyslovou zónu. Jinou možností je vysázet na louku smrčky a věřit, že jednou předáme svým nejbližším velké bohatství v podobě kubíků kvalitní kulatiny. Opravdu už nemá zemědělská půda jinou hodnotu a nezaslouží si naši péči? Malé zamyšlení na toto téma Vám přináší tento Zpravodaj.
František Jaskula

Témata:
Jak v Beskydech uchovat „valašskou“ krajinu
Člověk se musí snažit, nic nejde samo
Ptačí oblast Horní Vsacko
Migrační koridory pro velké savce
chřástal polní
Pravidelné farmářské trhy? Ano! A co dál?

Čtěte zde (.PDF soubor)

1. číslo 2011
V roce 2011 opět přinášíme Zpravodaj CHKO Beskydy. První, jarní, číslo je věnováno problematice přírody kolem nás – té, co je v bezprostřední blízkosti našich obydlí.

Dočtete se zde například: jak může vypadat „živá zahrada“; že opravdu živý plot není plot z tújí; co se děje v mezičase, když neplatí územní plán či o ptákovi, který se občas chová jako had.

Z chráněných území je představena nově vyhlášená Přírodní rezervace Ropice. Rozhovor je v tomto čísle pojat trochu netradičně, stáhněte si Zpravodaj a uvidíte. Na poslední straně se dozvíte zajímavosti o Obci Košařiska.

Témata:
Naše zahrada
Zelené fleky
Živá zahrada
Túje patři na hřbitov
Když neplatí územní plán
Přírodní rezervace Ropice

Čtěte zde (.PDF soubor)poslední 4. číslo 2010
Témata:
Lyžařské sjezdové tratě a horská příroda
Valašsko není „Špindl“
Bývalá Severní sjezdovka po osmi letech
Národní přírodní rezervace Mazák
Umělý jako sníh
Orchidejová louka sjezdovkou?

Čtěte zde (.PDF soubor)3. číslo 2010
Témata:
Co s našimi potoky a řekami?
O velké vodě na malých tocích
Alternativní úpravy toků a povodně
Změny v územních plánech
Národní přírodní památka
Máme se bát zmije?

Čtěte zde (.PDF soubor)

2. číslo 2010
Témata:
Není seznam jako seznam
Hospodaří hospodáři?
Krajina jako spolupráce
Orchideje – chameleoni přírody
Pestrý svět beskydských orchidejí
Probouzet lásku k lidem i k přírodě

Čtěte zde (.PDF soubor)

1. číslo 2010
Témata:
Ochrana obojživelníků v CHKO Beskydy
Plán péče o CHKO Beskydy
Mluvit s lidmi lze přes média i přes plot
Přírodní rezervace Gutské peklo
Květiny zvadnou, kámen přetrvá

Čtěte zde (.PDF soubor)

Starší čísla: http://www.valasskakrajina.cz/strana/ke-stazeni/


Datum poslední aktualizace článku: 17.1.2014

InfoČesko
Přihlášení
Login
Heslo


O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Doporučujeme | Partneři

Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Copyright (C) 1998-2018 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b
Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy