Beskydy - Valašsko Beskydy.cz Podrobné hledávání v kategoriích
Hledání přes GPS mapu
www.beskydy.cz - Moravskoslezské Beskydy - Frýdlant nad Ostravicí - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ


Upravit informace | Vložit novinku | Vložit akci | Tisknout

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Informace garantovaná majitelem/správcem
Místo:Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí
Adresa:Náměstí č.3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Telefon:+420 558 604 111
Fax:+420 558 676 279
Email:posta(zavináč)frydlantno(tečka)cz
WWW:http://www.frydlantno.cz
GPS:49°35'34,100"N, 18°21'34,360"E
Odpovědná osoba:starostka RNDr. Helena Pešatová
Pro detail klikni (ortofotomapa)

Fotografie (67)[Zobrazit náhledy]
previous
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 
(klikni pro zvětšení)
Částečné panorama náměstí 
(klikni pro zvětšení)
Částečné panorama náměstí 
(klikni pro zvětšení)
Částečné panorama ze Spořitelní ulice 
(klikni pro zvětšení)
Autobusové nádraží 
(klikni pro zvětšení)
Fotbalové hřiště 
(klikni pro zvětšení)
Hřiště za ZŠ T.G.Masaryka 
(klikni pro zvětšení)
Supermarkety a Benzina 
(klikni pro zvětšení)
Janáčkova síň 
(klikni pro zvětšení)
Obchodní dům Omma 
(klikni pro zvětšení)
Kaple na Kamenci 
(klikni pro zvětšení)
Hřbitov 
(klikni pro zvětšení)
Fitcentrum Harcovka 
(klikni pro zvětšení)
Kašna u křižovatky Hlavní a Poštovní ulice 
(klikni pro zvětšení)
TJ Sokol 
(klikni pro zvětšení)
Pizzerie, restaurace, ubytování Babí vrch 
(klikni pro zvětšení)
Fotbalové hřiště 
(klikni pro zvětšení)
Hostinec - penzion Harcovna 
(klikni pro zvětšení)
Hasičská zbrojnice 
(klikni pro zvětšení)
Základní škola T.G.M. + Gymnázium 
(klikni pro zvětšení)
Základní škola T.G.M. 
(klikni pro zvětšení)
Základní škola J. A. Komenského 
(klikni pro zvětšení)
Základní škola J. A. Komenského 
(klikni pro zvětšení)
Socha T.G.M. v areálu ZŠ 
(klikni pro zvětšení)
Mateřská školka - Janáčková 
(klikni pro zvětšení)
Budova pošty 
(klikni pro zvětšení)
Autobusové nádraží 
(klikni pro zvětšení)
Dětské dopravní hřiště 
(klikni pro zvětšení)
Speciální škola na náměstí 
(klikni pro zvětšení)
Mateřská školka - Smetanová 
(klikni pro zvětšení)
Sloup P. Marie Karmelské na náměstí 
(klikni pro zvětšení)
Budova finančního úřadu 
(klikni pro zvětšení)
Úřední budova na náměstí 
(klikni pro zvětšení)
Kostel sv. Bartoloměje 
(klikni pro zvětšení)
Budova Policie 
(klikni pro zvětšení)
Penzion a Restaurace Merlin 
(klikni pro zvětšení)
Hotel a Restaurace Beskyd 
(klikni pro zvětšení)
Pivní bar 
(klikni pro zvětšení)
Restaurace Lučina 
(klikni pro zvětšení)
Školní ulice - nová zástavba 
(klikni pro zvětšení)
Restaurace + bowling Imrvére 
(klikni pro zvětšení)
Školní ulice 
(klikni pro zvětšení)
Železniční přejezd na Hlavní ulici 
(klikni pro zvětšení)
Hlavní ulice, příjezd do centra 
(klikni pro zvětšení)
Restaurace Gurmán 
(klikni pro zvětšení)
Úřední budova na náměstí 
(klikni pro zvětšení)
Čerpací stanice Swam 
(klikni pro zvětšení)
Boží muka na ul. Padlých hrdinů 
(klikni pro zvětšení)
Dům zahradkářů 
(klikni pro zvětšení)
Památník II. světové války - Pomník Partyzána 
(klikni pro zvětšení)
Komerční Banka na ul. Palackého 
(klikni pro zvětšení)
Nádražní ulice, pohled z Hlavní ulice 
(klikni pro zvětšení)
Zdravotní středisko 
(klikni pro zvětšení)
Základní umělecká škola Leoše Janáčka 
(klikni pro zvětšení)
Školní hřiště - ZŠ T. G. Masaryka 
(klikni pro zvětšení)
Soukromé zdravotní středisko 
(klikni pro zvětšení)
Centrum města 
(klikni pro zvětšení)
Tenisová hala 
(klikni pro zvětšení)
Tenisové kurty za ZUŠ 
(klikni pro zvětšení)
Centrum města 
(klikni pro zvětšení)
Benzina - čerpací stanice, výhled na Lysou horu 
(klikni pro zvětšení)
Beskydské informační centrum na Hlavní ulici 
(klikni pro zvětšení)
Čajovna Pod horama, na náměstí 
(klikni pro zvětšení)
Park vedle náměstí 
(klikni pro zvětšení)
Giff aréna - sport-relax centrum 
(klikni pro zvětšení)
Městská knihovna 
(klikni pro zvětšení)
Vlakové nádraží Frýdlant nad Ostravicí 
(klikni pro zvětšení)
next

Frýdlant nad Ostravicí je podhorské město, které leží v údolí řeky Ostravice pod Lysou horou a svou geografickou polohou tvoří jakousi vstupní bránu do Moravskoslezských Beskyd. Ve starých latinských textech najdeme název Vriedelanth; v německých Friedland. Vznik jména má svůj původ v němčině, pravděpodobně ze dvou slov - Land znamená země a vrieden chrániti (území, které je nutno střežit).

 • Výměra správního území města: 2228 ha
 • Osídlení: 9847 obyvatel
 • Správní části: Frýdlant n. O., Nová Ves, Lubno
 • Město je členem: Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy. Město spolupracuje s dalšími sedmi evropskými Frýdlanty (1 český, 2 polské, 1 ruský a 3 německé) - jejichž setkání se uskutečnilo v roce 1997 a v roce 2005 právě ve Frýdlantě n. O.

HISTORIE MĚSTA

Příkaz k osídlení území v okolí řeky Ostravice pochází z roku 1256, kdy na sněmu v Opoli rozhodl král Přemysl Otakar II. ve sporu mezi knížetem těšínským a biskupem olomouckým, že hranici zemskou zde bude tvořit řeka Ostravice. V letech 1285-1300 vzniká osídlením tohoto území léno Místecko-Frýdlantské. Roku 1300 se setkáváme se jménem Jindřich z Frýdlantu. Dlouho byla domněnka, že Jindřich pocházel z rodu Stangů, a že tedy Frýdlant musel být založen v poslední třetině 13. století. Jiný názor však tvrdí, že tento Jindřich pocházel z rodu Ronovců, kteří pocházeli z Frýdlantu v Čechách. Přinesli tedy jméno Frýdlant z Čech na Moravu a Frýdlant byl založen později, někdy ve 14.století. Roku 1402 prodává tehdejší držitel Lacko z Kravař léno držiteli frýdeckého panství. Jeho součástí bylo až do r. 1581, kdy olomoucký biskup Stanislav Pavlovský připojuje léno Místecko-Frýdlantské k hukvaldskému panství. V té době již stojí ve Frýdlantu dřevěný kostelík z r. 1580 zasvěcený sv.Bartoloměji (na kamenný byl přestavěn v letech 1672-1690).

Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím a dřevorubectvím. Styl života se mění až železárnami v 17. století (1618 – 1620 vznik železáren na jejich nynějším katastru) a založením hamrů v posledních letech třicetileté války. Sedmého května 1625 jsou obyvatelé Frýdlantu osvobozeni od robotní povinnosti ke dvoru místeckému. V roce 1675 byly zmodernizovány frýdlantské hamry a Frýdlant se stává jedním z nejvýznamnějších center hutní výroby na Moravě. Vedle hamerní produkce prosperovala ve druhé polovině 17. a v 18. století ve Frýdlantu i papírenská výroba (papír byl vyráběn ručně a byl určen hlavně pro zdejší železárny, majitelem byl František Hoffmann).

Sedmého září 1848 byla zrušena robota i dědičné právo fojtů a rychtářů obcí. K prvním volbám do obecního zastupitelstva mohli přistoupit voliči trojího volebního práva podle výše placené daně. Frýdlant měl tehdy 2 802 obyvatel, zvoleno bylo 18 zástupců do obecního zastupitelstva a prvním starostou se stal Štěpán Kerlín.

19. století přineslo městečku pod Beskydami zřízení c. k. poštovního úřadu, ustanovení četnické stanice (1870) zřízení výchovného ústavu ( klášter se školou - 1870) pro dcery arcibiskupských úředníků a lesníků. V r. 1887 v něm byla zavedena soukromá německá škola a po uzákonění povinné školní docházky dostala škola právo veřejnosti a převzala vyučování všech dívek z Frýdlantu - vyučovací jazyk byl český.

3. ledna 1871 přijíždí do Frýdlantu první vlak na dokončené trati Frýdlant – Ostrava, stavba trvala 2 roky.

Hutnictví se transformovalo ve slévárenskou produkci umělecké litiny, kamen, později i smaltovaného nádobí, kovových kuchyňských linek a některých strojírenských výrobků. Na nejstarší výrobu smaltovaného zboží F. Leese navazuje smaltovna R. Postellberga, arcibiskupské železárny jsou od r. 1913 pronajaty nově vzniklé akciové společnosti Ferrum. Po válce r. 1920 se začíná s elektrifikací městečka.

Dekretem z 12. října 1948 je Frýdlant nad Ostravicí povýšen na město, od 1.2.1949 až do 30.6.1960 byl začleněn do okresu Frenštát, od r. 1960 opět náleží okresu Frýdek- Místek.

PAMÁTKY, ZAJÍMAVOSTI

Nejvýznamnějšími historickými památkami jsou kostel sv. Bartoloměje, barokní sochy Panny Marie Karmelské a sv. Jana Nepomuckého a bývalý klášter (dnes Domov důchodců), který založil arcibiskup kníže Fürstenberg jako dívčí klášterní školu pro dcery svých zaměstnanců. Zajímavostí je i několik původních dřevěných domků, které ve Frýdlantě zůstaly ze staré zástavby.

KULTURA

Město poskytuje návštěvníkům různorodé kulturní vyžití. Své sídlo zde má pěvecký sbor, dvě dechové hudby i folklorní sdružení. Památník Ferdiše Duši v prostorách Kulturního domu, kde je také Galerie - Umělecký smalt a litina. V knihovně je přístup na Internet. Ve městě je také Informační centrum.

SPORT, TURISTIKA

Pro volný čas se nabízí sportovní letiště pro motorové i bezmotorové létání, které umožňuje nejen aktivní účast, ale také nerušené sledování leteckého provozu. Odvážnější se nechají zlákat nabídkou vyhlídkového letu nad překrásnou beskydskou krajinou. Nejvyšší vrchol Ondřejníku Skalka umožňuje provozování řady paradisciplín. Pro vyznavače letních sportů je ve městě koupaliště s tobogánem, Sportovní relaxační centrum Kotelna s bazénem, squash, beach volejbal, volejbalové a tenisové kurty, dále krytá tenisová hala, tělocvičny a fotbalové hřiště včetně travnaté plochy, pinpongová hala, fittnescentra a také bowling v Imrvére a Harcovně. K plavání je možnost využít i splavů na řece Ostravici, v zimním období jsou v okolí města vhodné terény pro turistiku na lyžích. Sjezdové lyžování nabízí v okolí několk areálů. Z nejbližších Palkovice, Malenovice, Pstruží, Bílá, Ostravice).

Frýdlant je východiskem pro cykloturistiku, procházky i náročnou turistiku. Nabízejí se výšlapy na nedaleký Ondřejník, Smrk a Lysou Horu. Podél toku řeky Ostravice je vyznačena Naučná Stezka Kamenec s nástupem u fotbalového hřiště.

PRAVIDELNÉ AKCE

 • Beskydské Folkování
 • Mezinárodní sympozium Frýdlantský umělecký smalt
 • Trh lidových řemesel
 • Svátky hudby
 • Frýdlantské sportovní hry
 • Frýdlantské hovory s ...

UBYTOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ

Restaurace Roka, Café de Maré, restaurace Las Vegas, Babí vrch, Pivnice Bombér, restaurace U Gurmána, Lučina, Tip sport bar, posezení na letišti, Nádražní restaurace, Hostinec a potraviny U Chýlků a další.

OSOBNOSTI

 • Ferdiš Duša – malíř, grafik, návrhář smaltů
 • Trčka Dominik Metoděj - kněz - redemptorista

SLUŽBY A VYBAVENOST

Školy, CzechPoint, Lékárny, Zdravotní středisko, Obchodní dům a Supermarkety, benzínové pumpy, železniční stanice.

DOSTUPNOST

 • Vzdálenost vzdušnou čarou: 10 km jižně od města Frýdek-Místek
 • Silniční spojení: Územím města procházejí silnice I/56, I/E462 a II/477
 • Autobusová doprava: autobusové nádraží, zajišťuje ČSAD Frýdek-Místek a.s.
 • Železniční doprava: trať č. 323 Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět), trať č. 324 Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice (a zpět).
 • Pro turisty: modrá TZ na Ondřejník a na Lysou horu, cyklotrasy 6004, 6007, 6008
 • Na kole: cyklotrasa č. 6004, 6007, 6008

ZDROJ INFORMACÍ: www.frydlantno.cz


Datum poslední aktualizace článku: 9.11.2017


Aktuality
4.1.2018
Frýdlantské noviny leden/2018
Frýdlantské noviny leden/2018 ke stažení ZDE [více]Akce u nás
27.1.2018
KULTURNÍ CENTRUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
V. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

V okolí najdete ...
TURISTICKÁ UBYTOVNA TJ SOKOL VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ
462 m
TURISTICKÁ UBYTOVNA TJ SOKOL VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍMoravskoslezské Beskydy / Frýdlant nad Ostravicí
Kapacita bez přistýlek: 27, v ceně od 160 Kč (osoba/noc)
KEMPINK BESKYDY VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ
935 m
KEMPINK BESKYDY VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍMoravskoslezské Beskydy / Frýdlant nad Ostravicí
Kapacita bez přistýlek: 110, v ceně od 90 Kč do 180 Kč (osoba/noc)
PENSION NA VYHLÍDCE VE FRÝDLANTĚ N. O.
1,6 km
PENSION NA VYHLÍDCE VE FRÝDLANTĚ N. O.Moravskoslezské Beskydy / Frýdlant nad Ostravicí
Kapacita bez přistýlek: 10, v ceně od 600 Kč (osoba/noc)
REKREAČNÍ STŘEDISKO BUDOUCNOST FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
1,9 km
REKREAČNÍ STŘEDISKO BUDOUCNOST FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍMoravskoslezské Beskydy / Frýdlant nad Ostravicí
Kapacita bez přistýlek: 132, v ceně od 160 Kč (osoba/noc)
APARTMÁNY U HONZY
3,5 km
APARTMÁNY U HONZYMoravskoslezské Beskydy / Pstruží
Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 398 Kč (osoba/noc)
UBYTOVÁNÍ NA KOPCI ZA LHOTKOU U FRÝDKU - MÍSTKU
3,8 km
UBYTOVÁNÍ NA KOPCI ZA LHOTKOU U FRÝDKU - MÍSTKUMoravskoslezské Beskydy / Lhotka (pod Ondřejníkem)
Kapacita bez přistýlek: 6, v ceně od 200 Kč (osoba/noc)
PENSION CHATA POD LYSOU - MALENOVICE
4,1 km
PENSION CHATA POD LYSOU - MALENOVICEMoravskoslezské Beskydy / Malenovice
Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 566 Kč do 900 Kč (osoba/noc)
CHATA ROSA - MALENOVICE
4,4 km
CHATA ROSA - MALENOVICEMoravskoslezské Beskydy / Malenovice
Kapacita bez přistýlek: 26, v ceně od 290 Kč (osoba/noc)
SRUBY PEŘEJE OSTRAVICE
5,0 km
SRUBY PEŘEJE OSTRAVICEMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 20, v ceně od 250 Kč (osoba/noc)
REKREAČNÍ CHATA P.O.M.A. V MALENOVICÍCH
5,4 km
REKREAČNÍ CHATA P.O.M.A. V MALENOVICÍCHMoravskoslezské Beskydy / Malenovice
Kapacita bez přistýlek: 69, v ceně od 160 Kč do 450 Kč (osoba/noc)
HOTEL PETR BEZRUČ *** MALENOVICE
5,6 km
HOTEL PETR BEZRUČ *** MALENOVICEMoravskoslezské Beskydy / Malenovice
Kapacita bez přistýlek: 290, v ceně od 638 Kč (osoba/noc)
BUNGALOVY SEPETNÁ NA OSTRAVICI
5,8 km
BUNGALOVY SEPETNÁ NA OSTRAVICIMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 36, v ceně od 548 Kč (osoba/noc)
HORSKÝ HOTEL SEPETNÁ NA OSTRAVICI
5,8 km
HORSKÝ HOTEL SEPETNÁ NA OSTRAVICIMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 187, v ceně od 895 Kč (osoba/noc)
PENZION SLUNÍČKO *** NA OSTRAVICI
6,2 km
PENZION SLUNÍČKO *** NA OSTRAVICIMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 36, v ceně od 695 Kč (osoba/noc)
CHATA MĚSÍČEK OSTRAVICE
6,2 km
CHATA MĚSÍČEK OSTRAVICEMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 5, v ceně od 690 Kč (osoba/noc)
CHATA ČELADNÁ
7,0 km
CHATA ČELADNÁMoravskoslezské Beskydy / Čeladná
Kapacita bez přistýlek: 9, v ceně od 2000 Kč (osoba/noc)
BELTINE FOREST HOTEL **** - OSTRAVICE
7,2 km
BELTINE FOREST HOTEL **** - OSTRAVICEMoravskoslezské Beskydy / Ostravice
Kapacita bez přistýlek: 109, v ceně od 1390 Kč (osoba/noc)
CHALUPA U NIKLŮ KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
8,4 km
CHALUPA U NIKLŮ KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEMMoravskoslezské Beskydy / Kunčice pod Ondřejníkem
Kapacita bez přistýlek: 15, v ceně od 190 Kč (osoba/noc)
HORSKÝ HOTEL ČELADENKA ****
9,2 km
HORSKÝ HOTEL ČELADENKA ****Moravskoslezské Beskydy / Čeladná
Kapacita bez přistýlek: 105, v ceně od 499 Kč (osoba/noc)
HOTEL & GARDEN *** U HOLUBŮ - ČELADNÁ
9,4 km
HOTEL & GARDEN *** U HOLUBŮ - ČELADNÁMoravskoslezské Beskydy / Čeladná
Kapacita bez přistýlek: 34, v ceně od 900 Kč (osoba/noc)
Města a obce
2,3 km PRŽNO
2,9 km MALENOVICE
2,9 km METYLOVICE
3,5 km PSTRUŽÍ
4,4 km LHOTKA
4,9 km JANOVICE
5,2 km ČELADNÁ
5,7 km PALKOVICE
[Další... (116)]
Stravování a zábava
24 m RESTAURACE MERLIN - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
27 m ČAJOVNA POD HORAMA VE FRÝDLANTĚ N. O.
86 m PODHORSKÝ PIVOVAR - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
123 m RESTAURACE ROKA - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
422 m BAZAR BAR BOWLING IMRVÉRE - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
786 m RESTAURACE PARK - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
1,3 km HOSTINEC HARCOVNA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
2,0 km PIZZERIE U ĎÁBLÍKA - PRŽNO
[Další... (72)]
Historické zajímavosti
48 m SLOUP PANNY MARIE KARMELSKÉ FRÝDLANT N. O.
57 m NÁHROBEK RODINY HOMOLÁČOVY FRÝDLANT N. O.
82 m KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE VE FRÝDLANTĚ N. O.
172 m POMNÍK PADLÝCH SE SOCHOU PARTYZÁNA FRÝDLANT N. O.
223 m KLÁŠTER MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
762 m DŮM FERDIŠE DUŠI VE FRÝDLANTĚ N. O.
1,7 km KAPLIČKA PANNY MARIE V PRŽNĚ
2,4 km KOSTEL PANNY MARIE V PRŽNĚ
[Další... (245)]
Přírodní zajímavosti
2,4 km PAMÁTNÝ STROM V PRŽNĚ
3,8 km MALÝ A VELKÝ PAHOREK V JANOVICÍCH
4,5 km PP VODOPÁDY SATINY V MALENOVICÍCH
4,6 km PAMÁTNÝ KÁMEN V JANOVICÍCH
4,9 km ONDRÁŠOVA SKÁLA V MALENOVICÍCH
4,9 km PP KORYTO ŘEKY OSTRAVICE
5,7 km PP POD LUKŠINCEM V MALENOVICÍCH
6,3 km PP ONDRÁŠOVY DÍRY V MALENOVICÍCH
[Další... (60)]
Technické zajímavosti
7,8 km ŠMIŘÁKŮV MLÝN V KOZLOVICÍCH
8,2 km RADIOKOMUNIKAČNÍ VĚŽ NA LYSÉ HOŘE
8,9 km ROZHLEDNA PANORAMA U CHLEBOVIC
9,0 km PIVOVAR RADEGAST NOŠOVICE
10,0 km PŘEHRADA ŠANCE
10,1 km ROZHLEDNA NA PRAŠIVÉ
11,3 km MLÝNY V DOLNÍM SKLENOVĚ
11,4 km PAMÁTNÉ MÍSTO PARTYZÁNSKÝCH ODBOJŮ A BUNKR NA MORÁVCE
[Další... (19)]
Kultura
18 m JANÁČKOVÁ SÍŇ VE FRÝDLANTĚ N. O.
148 m GALERIE UMĚLECKÝ SMALT A SLITINA VE FRÝDLANTĚ N. O.
177 m KULTURNÍ CENTRUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
185 m KINO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
203 m MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRÝDLANT N. O.
3,4 km MUZEUM METYLOVICE
3,5 km KNIHOVNA PSTRUŽÍ
4,8 km KNIHOVNA JANOVICE
[Další... (163)]
Turistika
515 m TURISTICKÁ TRASA FRÝDLANT N. O. - ONDŘEJNÍK
560 m NAUČNÁ STEZKA KAMENEC FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
2,8 km TURISTICKÁ TRASA METYLOVICE - ONDŘEJNÍK
3,2 km METYLOVICKÁ HŮRKA - ČUPEK
3,8 km MALENOVICE - POD LUKŠINCEM - LUKŠINEC - LYSÁ HORA
4,0 km NAUČNÁ STEZKA PŘÍRODNÍ REZERVACE SKALKA A OKOLÍ
6,1 km ONDŘEJNÍK - VRCHOL SKALKA
6,6 km OSTRAVICE - ŠANCE - POD ČUPLEM - KOBYLANKA - LYSÁ HORA
[Další... (88)]
Lázně
7,2 km BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM NA ČELADNÉ
14,8 km BYLINNÉ LÁZNIČKY V KOMORNÍ LHOTCE
Sport
367 m SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ CENTRUM KOTELNA - GIFF ARÉNA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
462 m AREÁL TJ SOKOL VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ
493 m DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
754 m FITCENTRUM HARCOVKA VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ
771 m KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ VE FRÝDLANTĚ N. O.
904 m HALA SPORT TJ FERRUM A BAR SPORT FRÝDLANT N. O.
1,1 km MINIGOLF NA LETOHRÁDKU VE FRÝDLANTĚ N. O.
1,3 km TENISOVÉ KURTY FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
[Další... (266)]
Obchod a služby
174 m TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK - PROVOZOVNA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
255 m PRODEJNA A SERVIS KONEČNÝ FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
520 m CYKLO A SKI SERVIS FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
536 m ŽELEZNIČNÍ STANICE FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
1,1 km HORSKÁ SLUŽBA ČR - OBLAST BESKYDY
2,4 km BESKYDSKÉ DĚTSKÉ SANATORIUM V METYLOVICÍCH
3,2 km SAUNA S MASÁŽÍ PSTRUŽÍ
4,1 km JAPA LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
[Další... (115)]
  Další možnosti regionu ... Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou.Komentáře k článku

Zatím nebyly k článku napsány žádné komentáře.
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku
Vážení návštěvníci, komentáře k místu smí vkládat každý a bez přihlášení. Smyslem komentářů je předání dojmu či tipů ostatním. Nejedná se o chatovou místnost. Prosíme všechny přispívající o slušnost a věcnost. Vyhrazujeme si právo smazat příspěvky nesouvisející s tématem a příspěvky nesmyslné. Taktéž si vyhrazujeme právo rušit příspěvky porušující zákony ČR, vulgární, spamující, urážející, pomlouvající, nerespektující soukromí ostatních, příspěvky nezákonné, propagující jakoukoliv nesnášenlivost, diskriminaci či skrytou reklamu. Odesláním komentáře dáváte souhlas k uveřejnění Vaší IP adresy na serveru Beskydy.cz. Vaše jméno či nick nesmí zneužít jméno známé osoby.
Redakce neodpovídá za obsah diskusních příspěvků.
Text:
Jméno:   Email (nepovinné):
CAPTCHA imageZadejte výsledek:


InfoČesko


Přihlášení
Login
Heslo


O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Doporučujeme | Partneři

Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Copyright (C) 1998-2018 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b
Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy